yazılılar burada

Konu 'Fen Bilgisi 7. Sınıf' bölümünde serseri150 tarafından paylaşıldı.

 1. serseri150

  serseri150 Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  96
  Beğenileri:
  35
  Ödül Puanları:
  0

  Ad-Soyad:
  Numara:
  2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YENİTAŞKÖPRÜ İLKÖĞRETİM OKULU 7.ASINIFI 2.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
  A)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D )yanlış olanların başına ( Y ) yazınız. (Her soru 2 puandır.)
  1.( )Elektrik akımını ölçen aletlere voltmetre denir.
  2. ( )Ampermetre devreye seri bağlanır.
  3. ( )Yüksüz bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırılırsa elektroskobun yaprakları açılır.
  4.( )Seri bağlı devrelerde direnç paralel bağlı devrelere göre daha büyüktür.
  5. ( )Paralel bağlı devrelerde ampüller daha uzun süre yanabilir.
  6. ( )Elementler formüllerle, bileşiklerde sembollerle ifade edilirler.
  7. ( ) Helyum elementi uçan balonlarda kullanılır.
  8. ( )Karışımlar kimyasal yollarla oluşur ve ayrılırlar.
  9. ( )Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini korurlar
  10. ( ) Moleküller yapılı bileşikler iyonik bağ ile oluşur.

  B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan kısımları uygun kelimeyi seçerek doldurunuz.(Her soru 3 puandır.)
  1Elektrik yükünü kendi üzerinden toprağa akıtarak yüksek binaları koruyan aletlere……………………….denir.
  2Atomları bir arada tutan bağa………………………denir.
  3.Elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa……………………..denir.
  4En az iki farklı cins atomdan oluşan saf maddeye…………………..denir.
  5.Homojen karışımlara………………….denir.
  6İçinde çözünen madde fazla olan homojen karışımlara ……………..çözelti, Çözücü miktarı fazla olan homojen karışımlara…………….çözelti denir.
  7. Devredeki gerilimi ölçen aletlere………………..denir.
  8.Artı yüklü iyona………………..,eksi yüklü iyona……………… denir.
  9.Atomun kütle numarasını………………..ve..………………oluşturur.
  10Atomlar arasında ancak………………….alışverişi olur
  C) Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz(Her soru 3 puandır)
  1) Aşağıda verilenlerden hangisi bir çözelti oluşturur?
  A) Talaş-Su
  B) Zeytinyağı-Su
  C) Şeker- Su
  D) Kum-Su

  2) Aşağıda verilenlerden hangisinde lamba yanar?
  A) Şekerli su B) Tuzlu su
  C) Alkollü su D) Kumlu su

  3.Aşağıda verilen sembollerden hangisi kalsiyum elementine aittir?
  A) CA B) Ca C) C D) Cl  4.

  X Z Y
  Şekildeki Z küresi, X küresini iterken Y küresini çekmektedir.Buna göre X,Y,Z kürelerinin yük durumları için ne söylenebilir?
  X Y Z
  A) _ yüksüz +
  B) yüksüz + +
  C) + yüksüz +
  D) + _ Yüksüz

  5) I. Elektrik akımının yönü pozitif kutuptan negatif kutba doğrudur
  II. Elektronların iletken telin üzerindeki hareketi negatif kutuptan,pozitif kutba doğrudur.
  Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?
  A) Yalnız I doğru
  B) Yalnız II doğru
  C) Her ikisi de yanlış
  D) Her ikisi de doğru
  6) 4

  1
  Yukarıda özdeş lambalardan hangisi en parlak yanar?
  A) 1 B)2 C)3 D) 4

  7 ) Topraklanan yüklü bir cismin son yük durumu ile ilgili Hangisi doğru olur?
  A) Zıt yükle yüklenirler
  B) Nötrlenirler
  C) Yük durumunda bir değişiklik olmaz
  D) Yük miktarı artar.

  8-I. Elementler sembollerle gösterilir
  II. Elementler formülle gösterilir
  III. Bileşikler formüllerle gösterilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I,III D) I,II,III

  9)
  Ca+2
  OH-
  NH4+
  Cl-
  CO3-2
  Al+3
  C
  NO3-

  Yukarıda verilen çizelgedeki maddelerden kaç tanesi anyondur?
  A) 4 B)3 C)2 D)7

  10) Elementin Adı Sembolü
  Demir Fe
  Bakır Ba
  İyot I
  Civa Hg
  Bor Bo
  Neon Ne
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi yanlıştır?
  A) 4 B) 3 C) 2 D)1

  11)K: Tek çeşit atomdan oluşmuştur.
  L:Atomların kimyasal yolla bir araya gelmesinden oluşur.
  M: K ve L nin istenilen oranlardabir araya gelmesinden oluşur.
  Buna göre K,L,M aşağıda verilenlerden hangisidir?
  K L M
  A) Element Bileşik Karışım
  B) Element Karışım Bileşik
  C)Karışım Bileşik Element
  D)Bileşik Element Karışım

  12-Aşağıda tanecik yapıları verilen maddelerden hangisi element molekülüdür?

  A)  B)

  C)

  D)  13-Aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?
  I. Devredeki serti bağlı ampullerden biri gevşetilirse diğer ampullerde söner
  II. Direnci büyük olan koldan küçük akım, direnci küçük olan koldan büyük akım geçer
  III. Ampullerin paralel bağlandığı devrelerde, özdeş ampul bağlandığında ampul parlaklığı değişmez
  A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

  14.Bir bileşiğin formülü Al2(SO4)3 tür.Bileşikle ilgili;
  I. 3 cins atom içerir
  II. 6 tane atom içerir.
  III.Daha basit maddelere ayrıştırılamaz.
  Yargılardan hangileri doğrudur?
  A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III
  15) Seniha annesinin hazırladığı limonatanın tadını az bulup bir miktar daha şeker katıp karıştırıyor.
  Buna göre, Seniha yaptığı işlemle limonatasını,
  I. Deriştirmiştir.
  II. Kütlesini arttırmıştır.
  III. Seyreltmiştir.
  Yargılarından hangileri yanlıştır?
  A)Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

  16.maden suyu. Gazoz. Kola gibi içeceklerin soğuk içilmesinin nedeni, aşağıdaki olaylardan hangisiyle aynıdır?
  A)Sıcak yaz günlerinde sığ denizlerde toplu balık ölümlerinin olması
  B) Deniz suyunun elektrik akımını iletmesi
  C)Gazozun kapağı açıldığında kabarcıkların oluşması
  D) Deniz suyundan içme suyu elde edilmesi
  17.
  Element
  Proton sayısı
  Kütle numarası
  Nötron sayısı
  P
  15

  16
  S

  40
  21
  C
  16
  32

  T
  19

  20

  Yukarıda çizelgede verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) p nin kütle numarası C ninkinden büyüktür.
  B) S ve T atomları aynı elemente aittir.
  C) P ve C nin nötron sayıları eşittir.
  D) P ve C nin katman sayıları eşittir.


  18)X: Farklı cins atom içeren heterojen bir maddedir.
  Y: Bileşenlerinin özelliklerini gösteren homojen bir maddedir.
  Z: Farklı cins atom aynı cins molekül içeren bir maddedir.
  Özellikleri verilen maddeler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
  X Y Z
  A) Tuzlu su Demir Su
  B) Ayran Su Kalay
  C) Süt Tuzlu su Yemek tuzu
  D) Yemek tuzu Şerbet Su

  D)Aşağıdaki soruları boş bırakılan alanlara cevaplayınız.Her soru 6 puandır.
  1) Ca+2 ve Mg atomlarının elektron dizilimlerini gösteriniz ( Atom numaraları Ca:20, Si: 14)
  2) MgO bileşiğindeki elementlerin elektron dizilimlerini gösteriniz ve hangi bağ yapacağını açıklayarak gösteriniz.(Mg:12, O:8)  7fedanur bunu beğendi.
 2. serseri150

  serseri150 Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  96
  Beğenileri:
  35
  Ödül Puanları:
  0
  ADI SOYADI:
  SINIF/NO :
  2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI IŞIKLAR İ.Ö.O 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
  2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
  A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
  1.


  Nötr ve bir tarafı topraklanmış cisme (+) yüklü cisim şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Daha sonra toprak hattı ve yüklü cisim kaldırılırsa cismin yükü ne olur?
  a) b)

  c) d)


  2.

  T, K, L, küreleri şekildeki gibi kalıyorsa yükleri hakkında ne söylenebilir?
  T K L
  a) - + -
  b) - - +
  c) + + +
  d) + - -
  3. Atomu oluşturan parçacıkların yükleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
  Proton Elektron Nötron
  a) Pozitif yüksüz Pozitif
  b) yüksüz Negatif Pozitif
  c) Pozitif Negatif yüksüz
  d) Negatif Pozitif yüksüz

  4.
  Devrenin eş değer direnci kaç ohm ( Ω ) dur?
  a) 25 b) 30 c) 40 d) 45

  5. Aşağıdaki elektrik devresinde A anahtarı açık olup B,C,D anahtarları kapalıdır. Buna göre hangi lambalar ışık verir(yanar)?  1. Lamba 2. Lamba 3. Lamba
  a) Yanar Yanar Yanar
  b) Yanmaz Yanar Yanar
  c) Yanmaz Yanmaz Yanmaz
  d) Yanmaz Yanar Yanmaz

  6. Devrenin eş değer direnci kaç ohm ( Ω ) dur?
  a)2 b) 9 c) 18 d) 3


  7. Aşağıdaki ampermetrenin gösterdiği akım kaç amperdir?

  l ı ı ı ı l ı ı ı ı l
  0 1 2

  a) 1, 1 b) 1,2 c) 1,3 d) 1,4


  proton e.s K.N
  X 16 17 33
  Y 12 10 24
  Z 4 2 7  8.Tabloda verilenlere göre,
  I. X bir katyondur.
  II. Y’nin nötron sayısı 12 dır.
  III. Z bir anyondur.
  yargılarından hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II
  C) I, III D) I, II, III


  9.
  12X, 10Y, 18Z, 8T, 17K
  Yukarıdaki elementlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Y ve Z elementleri kararlı yapıdadır.
  X elementi elektron vermeye yatkındır.
  T ve K elementleri elektron almaya yatkındır.
  X elementi asal gazdır.

  10. (+) yüklü bir atom, nötr hâle geçerken
  I. nötron sayısı
  II. elektron sayısı
  III. proton sayısı
  niceliklerinden hangileri değişmez?
  A) I, II B) II, III
  C) I, III D) I, II, III


  B.Sembolleri verilen elementlerin adlarını, verilen elementlerin sembollerini boşluklara yazınız.
  Ca……….…… fosfor……………. Cu…………… Berilyum……….… B………………… Kükürt……..

  Silisyum…………. Helyum……………. Azot………… Cl………………….. Ne………………. sodyum……………
  Karbon………….. Ar………………..….. Mg…………………… O…………………….

  C.) Aşağıda verilen atom modellerini inceleyerek tablodaki boşlukları doldurunuz.

  Neon Azot Flor ( Atomlar nötrdür.)

  Elementin adı 1.katmandaki e 2.katmandaki e Toplam e sayısı p sayısı
  Neon
  Azot
  Flor

  D. Atom numarası 13 olan nötr bir atomun elektron dağılımı nasıl olur?
  E. 18X atomunun elektron dağılımı nasıldır?

  BAŞARILAR
  SEFER IRMAK
  FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
  NOT: A bölümü 60 puan B ve C bölümleri 15, D ve E bölümleri 5 puandır.
 3. serseri150

  serseri150 Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  96
  Beğenileri:
  35
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkür için teşekkür et butonuna basman yeterlidir

Sayfayı Paylaş