Yeni başlayanlar için: "Basit cümle kurma."

Konu 'İngilizce 9. Sınıf' bölümünde S. Moderatör Uğur tarafından paylaşıldı.

 1. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36

  BASİT CÜMLE-1

  İngilizcede en basit anlamı ile cümle, «bu» anl***** gelen this kelimesi ile «-dır» anl***** gelen is fiil eki, «bir» anl***** gelen a ve bir de isimden meydana gelir.

  Is her cümlede aynı kaldığı halde Türkçe karşılığı bağlı bulunduğu ismin ses yapısına uyarak (-dir, -dır, -dur, -dür, -tir, -tır, -tur, -tür) gibi değişik şekiller almaktadır.

  Sesli harfle, yani (a, e, i, o, u) harfleriyle başlayan kelimelerin önünde a kelimesi an şekline girer.
  Yakın şeyleri işaret ederken «bu» anlamında «This», uzak şeyleri işaret ederken «şu» anlamında «That» kullanılır.
  this, that
  is
  a veya an
  isim
  veya it  This
  is
  A
  book.

  This
  is
  A
  table.

  That
  is
  A
  window.

  That
  is
  An
  orange.

  It
  is
  A
  pencil.

  That
  is
  An
  apple.

  This
  is
  An
  egg.

  It
  is
  A
  door.
  OLUMSUZ CÜMLE


  İngilizcede olumsuzluk, cümleye, is'den sonra «değil» anl***** gelen not kelimesinin ilave edilmesiyle yapılır.

  this, that
  is
  not
  a veya an
  İsim
  veya it

  This
  is
  not
  A
  door.

  This
  is
  not
  An
  egg.

  That
  is
  not
  A
  house.

  It
  is
  not
  A
  ship.

  That
  is
  not
  An
  orange.
  SORU CÜMLESİ


  Olumlu bir cümleyi soru haline sokmak için yaplacak şey, cümlede bulunan ve «...dır» anl***** gelen is kelimesini cümlenin başına getirmektir.


  Is
  this, that
  a veya an
  isim

  veya it


  Is this A tree?

  Is this A hat?

  Is that An apple?

  Is it A cat?
  WHAT IS THIS?


  Bu nedir? Anlamındaki soru cümlesini iki şekilde cevaplamak mümkündür.
  1. Sorudaki This kelimesini cevapta da kullanarak
  2. Soruda this olmasına rağmen cevapta «o» anl***** gelen it kullanarak cevap vermek.

  Bu ikinci şekil daha çok kullanılır.

  What is this? It is a basket.
  Bu nedir? O bir sepettir.

  What is that ? It is a house.
  Şu nedir? O bir evdir.

  What
  is
  this, that veya it
  What
  is
  this?
  What
  is
  that?
  What
  is
  it?

  What kelimesi şahıslarla kullanıldığı zaman –neci, ne iş yapar- anl***** gelir.

  What is Mr. Miller? Mr. Miller necidir? (ne iş yapar, mesleği nedir?)
  What are you? Siz necisiniz?
  What are Zeynep and Ahmet? Zeynep ve Ahmet necidirler?

  OR CÜMLESİ

  Or cümlelerinde iki şeyden hangisinin doğru olduğu sorulmaktadır. Bu bakımdan cevabın tam bir cümle olması ve başında yes veya no bulunmaması gerekir.

  Is it a chair or a table?
  (O bir sandalye midir yoksa bir masa mıdır?)

  It's a table.
  (O bir masadır.)

  is
  this, that
  a veya an
  isim
  or
  a veya an
  isim

  veya it

  Is
  this
  A
  book
  or
  a
  pencil?
  Is
  that
  An
  apple
  or
  a
  basket?
  Is
  this
  A
  house
  or
  a
  school?
  Is
  it
  A
  train
  or
  a
  ship?


  ÇOĞUL YAPMA
  İngilizcede isimleri çoğul yapmak için genel olarak sonlarına s eklenir. Bu s Türkçedeki «ler, lar» eklerinin yerini tutar.

  This bu these bunlar
  That şu those şunlar
  It o they onlar

  are kelimesi de is fiil ekinin çoğul şeklidir.

  Çoğul cümle
  these, those
  are
  çoğul halde
  veya they

  isim
  These
  are
  horses.
  Those
  are
  girls.
  These
  are
  windows.
  They
  are
  students.


  What ile çoğul soru cümlesi
  What
  are
  these, those


  veya they
  What
  are
  those?
  What
  are
  these?
  What
  are
  they?


  Olumsuz çoğul cümle
  these, those
  are
  not
  çoğul halde
  veya they


  İsim
  These
  are
  not
  boats.
  Those
  are
  not
  students.
  These
  are
  not
  doors.
  They
  are
  not
  apples.


  Çoğul soru cümlesi
  are
  these, those
  çoğul halde

  veya they
  isim
  Are
  these
  teachers?
  Are
  they
  boats?
  Are
  they
  boys?
  Are
  those
  trees?
  Çoğul isimlere ‘s ilavesi (İsim tamlaması konusuna bakınız)

  Çoğul halde bulunan isimlerin sonunda s bulunduğu için bunlarla isim tamlaması yapılırken ‘s ilave edilmez, sadece ‘ konulur.

  The teacher’s room öğretmenin odası
  The teachers’ room öğretmenlerin odası
  The boy’s bags çocuğun çantaları
  The boys’ bags çocukların çantaları
  The doctors’ ***s. Doktorların kitapları
  My sisters’room. Kız kardeşlerimin odası
  Your brothers’ house. Biraderlerinizin evi.
  The girls’ names kızların isimleri

  The girls’ bags are in your room. Kızların çantaları, sizin odanızdadır.
  His teachers’ cars aren’t new. Onun öğretmenlerinin otomobilleri yeni değildir.
  The nurses’ hatsa are white. Hemşirelerin şapkaları beyazdır.
  The doctors’ cars are in front of the school. Doktorların otomobilleri okulun önündedir.
  The soldiers’ horses are black Askerlerin atları siyahtır.

  Çoğulda İstisnalar
  İngilizce de sayıca çok aza olan bazı isimler vardır ki bunların çoğulu s ilavesiyle yapılmaz, kelimede değişiklik olur.

  Man adam men adamlar
  Woman kadın women kadınlar
  Child çocuk children çocuklar

  WHERE SORU KELİMESİ

  WHERE kelimesi «nerede» anlamındadır.

  Where ile is kelimeleri birleştirilerek (Where's) bir kısaltma yapılabilir.

  Where is this?
  (Bu nerededir?)

  Where are these?
  (Bunlar nerededir?)

  Where
  is veya
  the
  tekil veya

  are

  çoğul isim
  Where
  is
  the
  book?
  Where
  are
  the
  books?
  Where
  is
  the
  chair?
  Where
  are
  the
  girls?
  Where
  is
  the
  orange?

  Where …… from?

  Bir şahsın nereli olduğunu sormak için where ….. from kalıbı kullanılır.

  Where are you from? Nerelisin?
  Where is he from? O nerelidir?
  I am from Ankara. Ankaralıyım.

  Where kelimesi bağlaç olarak kullanıldığında – ki orada – anlamını verir.
  Örnek :
  This is the park where ** play football. Park budur ki orada futbol oynarız. (Futbol oynadığımız park budur.)
  A bedroom is place where ** sleep. Yatak odası bir yerdir ki orada uyuruz. (Yatak odası uyuduğumuz bir yerdir.)


  ÖNTAKI
  IN içinde
  ON üstünde
  UNDER altında
  Türkçede «içinde» kelimesi yerine ismin sonuna «de, da» eki ilave edilerek «içinde» kelimesi kaldırılır.

  İçinde öntakı bulunan olumlu cümle
  The
  Tekil veya
  is veya
  in, on,
  the
  tekil veya

  çoğul isim
  are
  under

  çoğul isim
  The
  pencil
  is
  on
  the
  book.
  The
  chair
  is
  under
  the
  Tree.
  The
  Dog
  is
  in
  the
  house.
  The
  students
  are
  in
  the
  train.
  The
  Eggs
  are
  on
  the
  tables.
  The
  Girls
  are
  in
  the
  room.
  The
  Cat
  is
  under
  the
  chair.


  İçinde öntakı bulunan soru cümlesi
  is veya
  the
  tekil veya
  in, on,
  the
  tekil veya
  are

  çoğul isim
  under

  çoğul isim
  Is
  the
  key
  on
  the
  Radio?
  Is
  the
  cat
  under
  the
  bed?
  Are
  the
  pictures
  on
  the
  wall?
  Are
  the
  children
  in
  the
  garden?
  Are
  the
  apples
  in
  the
  baskets?


  İçinde öntakı bulunan olumsuz cümle
  the
  tekil veya
  is veya
  not
  in, on,
  The
  tekil veya

  çoğul isim
  are

  under

  çoğul isim
  The
  egg
  is
  not
  in
  The
  basket.
  The
  hats
  are
  not
  under
  The
  chair.
  The
  boy
  is
  not
  in
  The
  room.
  The
  girls
  are
  not
  in
  The
  house.
  The
  books
  are
  not
  on
  The
  table
  fusundilara, qurkan77, miley ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  THERE IS / ARE
  There kelimesi is ve are ile beraber kullanılınca «vardır, mevcuttur» anlamını verir.
  Mevcut olduğu bildirilen şey bir adetse there ile is kullanılır.
  Birden fazla şeyin mevcut olduğunu bildirmek için there ile are kullanılır.

  There is cümlesi
  there
  is
  a
  tekil isim
  in, on,
  the
  isim
  under, near


  There
  is
  a
  cat
  on
  the
  bed.
  There
  is
  an
  apple
  under
  the
  chair.
  There
  is
  a
  girl
  in
  the
  garden.
  There
  is
  a
  bag
  near
  the
  book.
  There
  is
  an
  egg
  in
  the
  basket.


  Olumlu there are cümlesi
  there
  are
  bir rakam
  çoğul isim
  in, on,
  the
  tekil veya


  veya some

  under, near

  çoğul isim
  There
  are
  two
  apples
  near
  the
  basket.
  There
  are
  some
  flo**rs
  on
  the
  radio.
  There
  are
  five
  books
  under
  the
  tables.
  There
  are
  some
  children
  in
  the
  garden.
  There
  are
  some
  eggs
  on
  the
  table.
  There
  are
  six
  pencils
  near
  the
  bag.


  Soru halinde there are cümlesi
  are
  there
  bir rakam
  çoğul isim
  in, on,
  the
  tekil veya


  veya any

  under, near

  çoğul isim
  Are
  there
  any
  keys
  in
  the
  basket?
  Are
  there
  three
  men
  under
  the
  tree?
  Are
  there
  two
  pencils
  near
  the
  books?
  Are
  there
  any
  cats
  on
  the
  bed?
  Are
  there
  any
  oranges
  in
  the
  bag?
  Are
  there
  five
  women
  in
  the
  ship?


  Olumsuz there are cümlesi
  there
  are
  not
  bir rakam
  çoğul
  in, on,
  the
  tekil veya  veya any
  isim
  under, near

  çoğul isim
  There
  are
  not
  any
  pencils
  under
  the
  books.
  There
  are
  not
  two
  trees
  near
  the
  house.
  There
  are
  not
  four
  books
  in
  the
  bag.
  There
  are
  not
  any
  keys
  on
  the
  table.
  There
  are
  not
  any
  women
  in
  the
  room.
  There
  are
  not
  seven
  pictures
  on
  the
  wall.
  fun_naz ve gamzegüll bunu beğendi.
 3. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  HOW MANY
  Sayılabilen isimlerin kaç tane olduğunu sormak için «kaç, kaç tane» anlamında olan how many kullanılır.
  SAYILAMAYAN İSİMLER
  Genel olarak, sıvı veya toz halinde olan şeylerdir. Sayılamadıkları için önlerine a, an veya sayı gösteren bir kelime konulamaz ve çoğul yapılamaz.
  SOME
  Some sözcüğü, sayılamayanlar önünde «bir miktar, biraz, bir parça» anlamında, sayılabilen önünde ise «bir kaç tane» anl***** gelir.

  How many ile cümle kalıbı
  how many
  çoğul isim
  are
  there
  diğer tamamlayıcı
  kelimeler
  How many
  pencils
  are
  there
  on the table?
  How many
  horses
  are
  there
  under the trees?
  How many
  girls
  are
  there
  here?
  How many
  oranges
  are
  there
  in the basket?
  How many
  cows
  are
  there
  near the road?


  Sayılabilen veya sayılamayan isimlerle cümle kalıbı
  this, that
  is
  a, an veya
  sayılabilen veya
  veya it

  boş
  sayılamayan isim
  This
  is
  a
  book.
  This
  is
  -
  milk.
  That
  is
  -
  salt.
  That
  is
  an
  egg.
  It
  is
  -
  water.

  HAVE
  Bir şahıs veya bir şeyin herhangi bir şeye sahip olduğunu anlatmak için, bu şahıs veya şeyi gösteren kelimenin yanına, «malik olmak, sahip olmak anlamında olan have getirilir.
  I have ben
  I have sahibim - malikim - benim var
  I have a book. Bir kitaba sahibim. - Bir kitabım var.


  Özne
  have veya
  sayı kelimesi
  diğer kelimeler

  has
  veya boş

  I
  have
  a
  dog.
  You
  have
  two
  pencils in your hand.
  She
  has
  some
  books.
  Ahmet
  has
  two
  houses in Ankara.
  Our teacher
  has
  three
  bags.
  **
  have

  short pencils.


  Have fiili –yemek, içmek- anlamında da kullanılır.

  ** always have tea in the morning. Sabahleyin daima çay içeriz.
  They have lunch at one o’clock. Saat birde öğle yemeği yerler.

  Have –yemek, içmek- anlamında kullanıldığı zaman soru ve olumsuz yapmak için diğer fiillerde olduğu gibi başka bir yabancı fiilden faydalanılır.

  Do you have diner at seven o’clock? Saat yedide akşam yemeği yer misin?
  She didn’t have coffee only. Sadece kahve içmedi.

  HAVE TO
  Have fiili, ardından gelen to öntakısı ile birlikte «mecbur olmak, bir işi yapmak zorunda olmak» anlamını verir. Bu anlamda olduğu zaman must yardımcı fiiline benzer.

  Have to cümleleri will (shall) kullanmak suretiyle Gelecek zaman haline sokulur.

  Geçmiş zaman yapmak için have fiilinin geçmiş hali olan had kullanılır.

  Have to olumlu cümle kalıbı
  özne
  have (has),
  to
  diğer kelimeler

  had


  I
  have
  to
  see the paintings.
  She
  has
  to
  write a letter.
  Tom
  had
  to
  carry the suitcases.
  **
  have
  to
  sell our tractor.
  He
  has
  to
  bring his passport

  .
  Have to soru cümle kalıbı
  do (does), did,
  özne
  have
  to
  diğer kelimeler
  shall, will
  Do
  I
  have
  to
  see the paintings?
  Will
  she
  have
  to
  write a letter?
  Did
  Tom
  have
  to
  carry the suitcases?
  Shall
  **
  have
  to
  sell our tractor?
  Does
  he
  have
  to
  bring his passport?
  gamzegüll bunu beğendi.
 4. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  ŞİMDİKİ ZAMAN
  Şimdiki zaman halinde bulunan bir cümlenin başındaki özne bir tek şahıs veya şeyi gösteriyorsa bunun yanında is, birden fazla şahıs veya şey gösteriyorsa bunun yanında are kullanılır. Sadece I zamiri ile am kullanılır.

  Şimdiki zaman halinde olan bir cümledeki fiilde ing eki bulunur.

  Şimdiki zaman halinde bulunan bir cümleyi olumsuz yapmak için to be fiilinden sonra bir not getirilir.

  Şimdiki zaman olumlu cümle kalıbı
  özne
  to be
  ing eki
  diğer kelimeler

  fiili
  almış fiil

  I
  am
  drinking
  coffee now.
  The man
  is
  sitting
  on the chair.
  Ahmet and Zeynep
  are
  writing
  letters.
  They
  are
  shutting
  all the windows.
  My friend
  is
  coming
  to the door.
  The soldiers
  are
  standing
  behind the door.


  Şimdiki zaman soru cümlesi kalıbı
  to be
  özne
  in eki almış
  diğer kelimeler
  fiili

  fiil

  Am
  I
  drinking
  coffee now?
  Is
  the man
  sitting
  on the chair?
  Are
  Ahmet and Zeynep
  writing
  letters?
  Are
  they
  shutting
  all the windows?
  Is
  my friend
  coming
  to the door?
  Are
  the soldiers
  standing
  behind the door?


  Şimdiki zaman olumsuz cümle kalıbı
  özne
  to be
  not
  ing eki
  diğer kelimeler

  fiili

  almış fiil

  I
  am
  not
  drinking
  coffee now.
  The man
  is
  not
  sitting
  on the chair.
  Ahmet and Zeynep
  are
  not
  writing
  letters.
  They
  are
  not
  shutting
  all the windows.
  My friend
  is
  not
  coming
  to the door.
  The soldiers
  are
  not
  standing
  behind the door.


  GEÇMİŞ ZAMAN
  İngilizcede fiiler, geçmiş zamanın teşkili bakımından düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılır.
  Düzenli fiillerin özelliği : Bu sınıftan bir fiili Geçmiş zaman haline sokmak için sonuna (...ed) ilave ederiz.
  Düzensiz fiilerin özelliği : Geçmiş zaman olarak kullanılmak üzere ayrı şekilleri vardır. Bu tip fiilleri öğrenirken bunların geçmiş zaman hallerini de birlikte öğrenmek gerekir.

  Geçmiş zamanın çekiminde fiil bütün şahıslar için aynı kalır.

  Geçmiş zaman olumlu cümle kalıbı
  Özne
  fiilin geçmiş hali
  diğer kelimeler
  The teacher
  **nt
  to the cinema.
  They
  wanted
  a pair of shoes.
  She
  wrote
  a letter to her mother.
  **
  cleaned
  all the rooms.


  Geçmiş zaman olumsuz cümle kalıbı
  özne
  didn't
  fiil
  diğer kelimeler
  The teacher
  didn't
  go
  to the cinema.
  They
  didn't
  want
  a pair of shoes.
  She
  didn't
  write
  a letter to her mother.
  **
  didn't
  clean
  all the rooms.


  Geçmiş zaman soru cümle kalıbı
  did
  özne
  fiil
  diğer kelimeler
  Did
  the teacher
  go
  to the cinema?
  Did
  they
  want
  a pair of shoes?
  Did
  she
  write
  a letter to her mother?
  Did
  **
  clean
  all the rooms?
  GENİŞ ZAMAN
  1- Geçmiş zaman «Okudum»
  2- Şimdiki zaman «Okuyorum»
  3- Gelecek zaman «Okuyacağım»
  4- Geniş zaman «Okurum»
  Geniş zaman tekrarlanan, yapılması adet olan hareketleri anlatmak için kullanılır.
  İngilizcede bu zamanı teşkil etmek için öznenin yanına fiili yalın olarak getirmek kafidir. Yalnız özne tekil ise fiilin sonuna (s) ilave edilir.
  I eat. Yerim. You eat . Yersin.
  I go. Giderim. He eats. Yer.
  I write. Yazarım. She eats. Yer.
  I sleep. Uyurum. It eats. Yer.
  I drink. İçerim ** eat. Yeriz.
  I learn. Öğrenirim. You eat. Yersiniz.
  They eat. Yerler.

  Geniş zaman cümle kalıbı
  özne
  fiil
  diğer kelimeler
  I
  write
  a letter every **ek.
  She
  cleans
  the kitchen.
  My son
  drinks
  tea.
  Your friends
  go
  to the station.
  The teacher
  draws
  a picture.
  Margaret
  sleeps
  in this room.  Geniş zaman olumsuz cümle kalıbı
  özne
  don't veya
  fiil
  diğer kelimeler

  doesn't


  I
  don't
  write
  a letter every day.
  She
  doesn't
  clean
  the kitchen.
  My son
  doesn't
  drink
  tea.
  Your friends
  don't
  go
  to the station.
  The teacher
  doesn't
  draw
  pictures.
  Margaret
  doesn't
  sleep
  in this room.
  GENİŞ ZAMAN SORU
  Geniş zaman cümlelerini soru yapmak için cümlenin başına DO getirilir.
  DO fiili yalnız olarak kullanıldığında «yapmak» anl***** gelir. Cümle başında kullanıldığında geniş zaman soru cümlesi olur. Özne üçüncü tekil şahıs ise fiile getirilen s kalkar do'ya eklenir. Do kelimesinin son harfi o olduğundan bu, es şeklinde olur; does.
  Olumsuz yapmak için fiilin önüne do not getirilir. Özne tekilse yine fiildeki s kalkar do'ya eklenir.

  Geniş zaman soru cümlesi kalıbı
  do veya does
  özne
  fiil
  diğer kelimeler
  do
  I
  write
  a letter every day?
  Does
  she
  clean
  the kitchen?
  Does
  my son
  drink
  tea?
  do
  your friends
  go
  to the station?
  Does
  the teacher
  draw
  pictures?
  Does
  Margaret
  sleep
  in this room?
 5. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  CAN
  Türkçede «kırabilmek, açabilmek, okuyabilmek»gibi, fiilerin sonuna eklediğimiz «-bilmek» yardımcı fiili nasıl güç, imkan, bilgi ifade ediyorsa yani yetrlilik bildiriyorsa, bu yardımcı fiilin İngilizce karşılığı olan can kelimesi de aynı anlamı verir. Türkçede fiillerin sonuna eklediğimiz «-bilmek» yardımcı fiiline karşılık can yardımcı fiili İngilizcede yalın halde bulunan fiillerin önünde yer alır.
  Can cümle başına getirilirse cümle soru haline girer.

  Can fiili ile olumlu cümle
  Özne
  can
  Yalın halde fiil
  diğer kelimeler
  I
  can
  read
  this book.
  You
  can
  sit
  here.
  Ahmet
  can
  speak
  English.
  They
  can
  open
  the door.


  Can fiili ile olumsuz cümle
  Özne
  cannot (can't)
  yalın halde
  diğer kelimeler


  fiil

  She
  can't
  come
  on Sunday.
  Hasan Bey
  can't
  go
  to England.
  They
  can't
  fill
  that bucket.
  Mr. Miller
  can't
  speak
  Turkish.


  Can fiili ile soru cümlesi
  can
  özne
  yalın halde fiil
  diğer kelimeler
  Can
  you
  clean
  this room?
  Can
  Selma
  speak
  English?
  Can
  his father
  read
  these letters?
  Can
  she
  put
  the glasses there?


  Can fiili ile soru kelimeli soru cümlesi
  soru
  can
  özne
  yalın halde
  diğer kelimeler
  kelimesi


  fiil

  What
  can
  you
  eat
  there?
  Where
  can
  the girl
  go
  on Sunday?
  What
  can
  Tom
  put
  into the bag?


  GOING TO


  Türkçeye tercüme edilişi bakımından going to ile will (shall) aynı işi görür ve Türkçedeki «-ecek, -acak» ekinin yerini tutar.
  Going to ile yapılan cümlelerde bir niyet, istek, önceden hazırlamış olma, kesinlik ifadesi vardır. Halbuki will (shall) ile yapılmış Gelecek zaman cümlelerinde ise böyle bir ön istek yoktur; hemen o anda verilmiş bir karar vardır.
  Going to ile yapılmış gelecek zaman cümlelerini soru yapmak için cümle içindeki to be fiilini başa getirmek kafidir.

  Going to ile yapılmış cümleler
  özne
  to be
  going to
  fiil
  diğer kelimeler
  I
  am
  going to
  write
  a letter.
  She
  is
  going to
  buy
  a hat.
  You
  are
  going to
  learn
  English.
  **
  are
  going to
  stay
  here.
  He
  is
  going to
  carry
  all the bags.
  They
  are
  going to
  have
  dinner now.


  Going to ile yapılmış soru halindeki gelecek zaman
  to be
  özne
  going to
  fiil
  diğer kelimeler
  Is
  he
  going to
  teach
  us English?
  Are
  you
  going to
  tell
  a story?
  Am
  I
  going to
  drive
  the tractor?
  Is
  the man
  going to
  wash
  the plates?
  Are
  they
  going to
  play
  football?
  Is
  Mary
  going to
  stay
  with the Çelikels?


  Going to ile yapılmış olumsuz cümleler
  özne
  to be + not
  going to
  fiil
  diğer kelimeler
  He
  isn't
  going to
  drive
  the car.
  **
  aren't
  going to
  stay
  at this hotel.
  I
  am not
  going to
  give
  you can a pencil.
  Her daughter
  isn't
  going to
  ****
  the children.
  You
  aren't
  going to
  make
  a good chair.
  Ali
  isn't
  going to
  sell
  his dog.
 6. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  USED TO
  Geçmişte adet halinde yapmakta olduğumuz hareketleri anlatırken fiil önünde used to getirilir.
  I go. Giderim.
  I **nt. Gittim.
  I used to go. Giderdim. (Eskiden giderdim.)
  İçinde used to bulunan cümleleri soru haline sokmak için cümle başına did getirilir, used kelimesi de use haline gelir.

  Used to ile cümle kalıbı
  özne
  used to
  fiil
  diğer kelimeler
  **
  used to
  watch
  the ships on the river.
  The woman
  used to
  make
  soup every morning.
  They
  used to
  study
  their lessons.
  His daughter
  used to
  read
  history books.


  Used to olumsuz cümle kalıbı (did ile)
  özne
  didn't
  use to
  fiil
  diğer kelimeler
  **
  didn't
  use to
  watch
  the ships on the river.
  The woman
  didn't
  use to
  make
  soup every morning.
  They
  didn't
  use to
  study
  their lessons.
  His daughter
  didn't
  use to
  read
  history books.


  Used to olumsuz cümle kalıbı (not ile)
  özne
  used
  not
  to
  fiil
  diğer kelimeler
  **
  used
  not
  to
  watch
  the ships on the river.
  The woman
  used
  not
  to
  make
  soup every morning.
  They
  used
  not
  to
  study
  their lessons.
  His daughter
  used
  not
  to
  read
  history books.


  Used to soru cümle kalıbı (did ile)
  did
  özne
  use to
  fiil
  diğer kelimeler
  Did
  **
  use to
  watch
  the ships on the river?
  Did
  the woman
  use to
  make
  soup every morning?
  Did
  they
  use to
  study
  their lessons?
  Did
  his daughter
  use to
  read
  history books?


  Used to soru cümle kalıbı (used başa alınarak)
  used
  özne
  to
  fiil
  diğer kelimeler
  Used
  **
  to
  watch
  the ships on the river?
  Used
  the woman
  to
  make
  soup every morning?
  Used
  they
  to
  study
  their lessons?
  Used
  his daughter
  to
  read
  history books?


  GEÇMİŞTE DEVAMLI HAL
  Bu kipi teşkil etmek için şimdiki zaman halindeki bir cümlede bulunan to be fiilini geçmiş zaman haliyle değiştirmek, yani is, am yerine was, are yerine **re kullanmak kafidir.
  Soru halleri to be fiili başa getirilerek yapılır.
  Olumsuz yapmak için to be'den sonra not getirilir.
  İngilizcede, geçmişte bir hareket devam etmekte iken bu esnada başka bir fiil daha yapılırsa, devam etmekte olan hareket geçmişte devamlı hal kipiyle , diğeri geçmiş zaman kipiyle anlatılır.

  Geçmişte devamlı hal
  Özne
  was, **re
  ing almış fiil
  diğer kelimeler
  I
  was
  carrying
  a basket.
  They
  **re
  talking
  in English.
  My son
  was
  sleeping
  in his bed.
  The cows
  **re
  running
  to the hill.
  Ahmet
  was
  smoking
  a cigarette.
  She
  was
  standing
  behind the door.


  Geçmişte devamlı hal
  özne
  was
  fiil
  diğer
  when
  özne
  fiil
  diğer

  **re

  kelimeler  kelimeler
  She
  was
  eating
  an apple
  when
  you
  came
  here.
  Ali
  was
  carrying
  the bags
  when
  they
  saw
  him.
  They
  **re
  playing
  basketball
  when
  **
  came
  to the park.
  His son
  was
  reading
  a book
  when
  Recep
  came
  in.
  **
  **re
  buying
  tickets
  when
  you
  saw
  us.
  You
  **re
  sleeping

  when
  they
  opened
  the door.
  BİTMİŞ ŞİMDİKİ ZAMAN
  1- Geçmişte yapılmış fakat bu andaki durum veya sonucu anlatılmak istenen hareketleri
  2- Sözün söylendiği anda henüz bitmiş (ve yine o andaki durum veya sonucu anlatılmak istenen) hareketleri anlatmak için kullanılır.

  I have found a pencil. Bir kalem buldum. (Kalem bulunmuş durumda. Kalem bende)

  I have just found a pencil.
  Henüz (şimdi) bir kalem buldum.

  Bitmiş şimdiki zaman
  özne
  have (has)
  fiilin üçüncü
  diğer kelimeler


  şekli

  They
  have
  repaired
  the car.
  My son
  has
  eaten
  his meal.
  **
  have
  brought
  a lot of apples.
  Recep
  has
  spent
  all his money.
  Nulutyan59 ve !!emine!! bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş