Yeni Kitap 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Konu 'Dil ve Anlatım 12. Sınıf' bölümünde bazer tarafından paylaşıldı.

 1. bazer

  bazer Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar Acil Olarak 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Yeni Kitapın Cevaplarını Yaparsanız Sevinirim. Akşama Kadar Vaktim Var.Şimdiden Teşekkürler.
 2. see_u

  see_u Üye

  Katılım:
  1 Nisan 2010
  Mesajlar:
  76
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  site eski gücü kybetti mesaja bile bakmıyrla
 3. figo1

  figo1 Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Sayfa 58
  9. Etkinlik
  b.evet
  evet
  evet
  hayır
  evet
  Sayfa 63
  1.olay,yer,kişi
  çehov
  2.hatalı
  3.C
  5.SIRASIYLA Ç-A-B-A-B-C
  kadir_ayverdi bunu beğendi.
 4. !!!aslı!!!

  !!!aslı!!! Üye

  Katılım:
  5 Aralık 2009
  Mesajlar:
  26
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  ÖDEV1

  Cumhuriyet Dönemi Zihniyeti

  "Zihniyet", bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticarî hayatın, eğitim etkinlik¬lerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütünüdür. Bir başka de¬yişle zihniyet, bir toplumun ya da kültürün bireylerinin duyuş ve düşünüşteki birlikteliğidir.
  Bir toplumun bireyleri, o toplumun kültürüyle, gelenek ve göre¬nekleriyle, değer yargılarıyla yetişir. Bu yetişme sonucunda da bireyler, ortak bir zihniyete ulaşırlar. Böylece o toplumun birey¬leri, olaylar ve durumlar karşısında benzer tepkiler ortaya ko¬yarlar, benzer davranışlar sergilerler. Yazar ve şairlerin edebî metinlerinde, doğal olarak bu zihniyetin yansıması da görülür. Sanatçılar, yaşamdan aldıkları konuları işlerken, toplumu zihni¬yetiyle birlikte ele alırlar. Bu zihniyet de dönem dönem değişim gösterir. Örneğin 16. yüzyılda, Osmanlı'da Doğu kültürünün etkisiyle dinî ve kültürel değerlere bağlılık vardır. Bu dö¬nemin zihniyetinde tasavvuf önemli bir yer tutar. Başta Fuzuli olmak üzere diğer Divan şairlerinin eserlerinde tasavvufun ağır bastığını görüyoruz. 17. yüzyıla gelindiğinde toplumun zihniyetinde değişmeler başlar. Lale Devri olarak bilinen bu dö¬nemde tasavvufun etkisinin azaldığı, zevk ve eğlence et¬kinliklerinin ağırlık kazandığı söylenebilir. Bu dönemde de Divan şairi Nedim, tasavvuf ve dinle ilgili konulara değinmeyip "aşk, eğlence, doğa güzelliği vb." temalara yönelmiştir. Tanzi¬mat döneminde ise Batılaşma hareketi başlamıştır. Toplumda Batılı yaşam tarzı, yavaş yavaş etkisini gösterir. Bu hareket, dö¬nemin zihniyetine de yansır. Sanatçılar, Batılılaşma konusunu eserlerinde ele alır.

  ÖDEV2

  Edebi Akımlar

  Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisidir.

  Edebi akımlarının gelişimine bakıldığında, bu akımların salt yazına özgü olmadığı genel, bir sanat akımı olarak başlayıp geliştikleri görülür. Üstelik hemen hepsi, genelde doğdukları çağın toplumsal yapısının, bu yapıya bağlı düşünüş biçiminin, ideolojinin ürünüdürler. Çağın felsefesinin sanat üzerindeki etkisi akım olarak ortaya çıkar ve bütün sanat türlerinde ortak özellikler çevresinde gelişir.

  Rauf Mutluay’ın tanımı bu açıdan önemlidir:
  "... Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa bir edebiyat akımı denir."

  Dünyada Belli Başlı Edebi Akımlar

  • Klasisizm
  • Romantizm (Çoşumculuk)
  • Parnasizm (Betimselcilik - yalnızca şiirde)
  • Natüralizm (Doğalcılık)
  • Sembolizm (Simgecilik)
  • İdealizm (Ünanimizm)
  • Realizm (Gerçekçilik)
  • Fütürizm (Gelecekçilik)
  • Dadaizm
  • Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
  • Letrizm (Harfçilik)
  • Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)
  • Personalizm (Kişilikçilik)


  ÖDEV3

  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

  Ben Peyami'nin bu son romanını üç defa okudum, otuz defa daha okuyabilirim ve okuyacağım. Bu kitabın karşısında ben, yıldızlı göklerin sonsuzluğuna bakan ve o layetenahi (sonsuz) âlemde yeni pırıltılar, o zamana kadar hiçbir gözün görmediği acayip, fakat hakiki âlemler keş/eden müneccimin hayranlığını duymaktayım. Eğer ıstırabı, azabı ve neşeyi coşkun bir ciddiyetle duyan öz ve halis halk kitleleri okuma yazma bilselerdi, bu romanın, on bin, yüz bin, hatta bir milyon satması işten bile değildir.
  Nâzım Hikmet

  "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" ile Peyami Safa, sanatın olgunluk dönemine giriyor. Bugünkü Peyami Safa'yı bize işaret eden ilk kusursuz, yetkin, bütünüyle insancıl ve her satırı göğüsten kopmuş bir damar gibi taze ve hayat fışkıran bir kitap.
  Cahit Sıtkı Tarancı

  Madam Bovary

  Gerçekçilik akımını başlatan yazar Gustave Flaubert'in bugün dünya edebiyatının temel taşlarından biri sayılan ünlü romanı Madam Bovary, Çizgi Roman Dünya Klasikleri serisinin beşinci kitabı olarak piyasada.

  1850'de arkadaşlarıyla Doğu'ya yaptığı iki yıllık seyahatten döner dönmez yeni eserini yazmaya başlayan Gustave Flaubert'i şöhrete işte bu roman, Madam Bovary kavuşturdu. Yazar, bu romanda romantik aşk ve şehvet hayallerine kapılmış Emma'nın derinlikli bir portresini çizer. Bu gerçekçi portre onu 19. yüzyılın en meşhur ve etkin yazarlarından biri yapar.

  Gustave Flaubert'in 1851 ile 1856 yılları arasında beş yılını ayırıp 35 yaşında tamamladığı, defalarca yeniden yazdığı, tek bir paragrafı üzerinde günlerce durduğu bu şaheser kısa şöyle özetlenebilir:

  Louis-Philippe hükümranlığı sırasında genç ve güzelliğinin doruğundaki Emma, çalışkan, ama bir o kadar da sıkıcı hekim Charles Bovary ile evlendiğinde, ilk bakışta gayet sıradan bir öykü başlamış gibi görünür. Bu dönemde insanlar para ve toplumsal mevkiden başka şey düşünmezler. Katıldıkları bir baloda ihtişamı ve toplumun ayrıcalıklı üst kesimini keşfeden Emma, kocasının sıradan ilgisinden yavaş yavaş uzaklaşır. Önce hayallerine sığınır, ardından baştan çıkartılmaya razı olur, gitgide borçlarını ve sevgililerini arttırır, aradığı mutluluğu kimsede bulamayınca da çökmüş, kaybolmuş bir halde, boşa harcadığı hayatının utancından kendini kurtaracak bir çıkış arar.

  Küçük Ağa

  Küçük Ağa, Kurtuluş Savaşı yıllarında, siyasal karar ve tartışma merkezlerinin uzağında, Kuvayi/Milliyeci denilen, ama ne oldukları, neyi temsil ettikleri pek bilinmeyen birilerinin açtığı savaşa katılıp katılmamanın vebalini tartarak bir karar verme durumunda kalan insanları anlatır. Asırlardır sadece “halife-i ruyi zemin”in, padişahın açtığı sancağın altında savaşılacağı bilgi ve inancıyla yaşamış taşra insanlarının, halife-padişah çağrısının yokluğunda ve işgal haberleri yayılırken yaşadıkları ikilemlerin, açmaz ve iç çalkantıların, kendileri ve kaderlerine sahip çıkma hakkında yeniden düşünmek zorunda kalışlarının hikâyesidir. Tarık Buğra’nın kendi deyişiyle Küçük Ağa, destanlara yakışır bir konuyu ele almasına rağmen, destan değil, gerçekliği anlatan bir romandır. İttihatçıların ve Kuvayicilerin değil, inanç ve gelenek kalıtıyla başbaşa, ilk kez kendisi ve kendi adına geleceği için karar vermeye çalışan bir ahalinin “kahraman”ı olduğu bir roman. Şimdilerde Küçük Ağa’yı okumak, güncelliğini bir kez daha kazanmış bir öyküyü, sorunsalı yeniden okumak demektir  ÖDEV4

  ATATÜRK'ÜN VATAN SEVGİSİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

  Biz milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmiş ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz. Bunun zararlarını fazla faaliyetle telafiye çalışmalıyız... Çünkü tarih, hadiseler ve müsahedeler insanlar ve milletler arasında, hep milliyetin hakim olduğunu göstermiştir."

  "Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti; hissi, fikri, ve fiili olarak bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. Milli mücadeleyi yapan, doğrudan doğruya milletin kendisidir; Milletin evlatlarıdır. Milli mücadelede şahsi hırs değil, milli izzeti nefs, gerçek saik olmuştur."

  "Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir."

  "Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür."

  "Türkiye'nin bugünkü mücadelesinin yalnız Türkiye'ye ait olmadığını bütün arkadaşlarımız ifade etmiş iseler de bunu bir defa daha teyit etme lüzumunu hissediyorum. Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettigi bütün mazlum milletlerin bütün şarkın davasıdır ve bunu nuhayete getirinceye kadar Türkiye, kendisiyle beraber olan şark milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir."
  "Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz."

  "Millet sevgisi kadar büyük mükafat yoktur."

  "Yurt toprağı, sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin."

  "Harp muharebe hele meydan muharebesi yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir, ulusların çarpışmasıdır. Ulusların bütün varlıkları ile bilim ve teknik alandaki seviyeleri ile başarıları ile ahlakları ile kültürleri ile faziletleri ile kısaca göz ile görülür bütün güçleri ve varlıkları ile, her türlü araçları ve olanakları ile çarpıştığı bir sınav alanıdır."

  "Gerçek kanaatim şudur. Ulusumuzu harbe götürünce vicdanımda azap duymamalıyım."

  "Bize milliyetperver derler. Fakat biz öyle milliyetperverleriz ki, bizimle teşrik-i mesai eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerin icabatını tanırız. Bizim milliyetperverliğimiz herhalde hodbinane ve mağrurane bir milliyetperverlik değildir."
  kadir_ayverdi bunu beğendi.
 5. kadir_ayverdi

  kadir_ayverdi Üye

  Katılım:
  16 Ocak 2011
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bana acilen ingilizce tavsiye cümleleri lazım
 6. Özlem

  Özlem Bu ülke sizi de unuttu(!) - SOMA Özel Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2009
  Mesajlar:
  4.040
  Beğenileri:
  3.106
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Konya

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  bana acilen ingilizce tavsiye cümleleri lazım
  Genişletmek için tıkla...

  İngilizce bölümüne yaz bu mesajın yeri burası değil


  Forum'un gücünü kayıp ettiği falan yok.
  Ama herkesin elinde bu kitaplar yok ve cevapları bulmamız da gerçekten zor oluyor bazen :/
  Daha anlayışlı olmanız dileğimle
  İyi Forumlar..
 • see_u

  see_u Üye

  Katılım:
  1 Nisan 2010
  Mesajlar:
  76
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  korkut ata metni varmı yada 94 den sonraki konuları dünden beri mesaj yazdım gelmedi lütfen yardım edin...
 • kadir_ayverdi

  kadir_ayverdi Üye

  Katılım:
  16 Ocak 2011
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  :tongue_ani:

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  İngilizce bölümüne yaz bu mesajın yeri burası değil  Forum'un gücünü kayıp ettiği falan yok.
  Ama herkesin elinde bu kitaplar yok ve cevapları bulmamız da gerçekten zor oluyor bazen :/
  Daha anlayışlı olmanız dileğimle
  İyi Forumlar..
  Genişletmek için tıkla...
 • see_u

  see_u Üye

  Katılım:
  1 Nisan 2010
  Mesajlar:
  76
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  barİ kİtabin 94.sayfasi var mi
 • see_u

  see_u Üye

  Katılım:
  1 Nisan 2010
  Mesajlar:
  76
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  İngilizce bölümüne yaz bu mesajın yeri burası değil  Forum'un gücünü kayıp ettiği falan yok.
  Ama herkesin elinde bu kitaplar yok ve cevapları bulmamız da gerçekten zor oluyor bazen :/
  Daha anlayışlı olmanız dileğimle
  İyi Forumlar..
  Genişletmek için tıkla...

  sayfaların resmini yayınlarsam daha kolay olur mu
 • Sayfayı Paylaş