Yeni Müfredata Göre Sayfa 68-69 Cevapları lazım!!

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf' bölümünde emin096 tarafından paylaşıldı.

 1. emin096

  emin096 Üye

  Katılım:
  15 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Yeni Müfredata Göre Sayfa 68-69 Cevapları lazım!!

  Sayfa 68 deki A'nın 2.sorusu
  ve diğer hepsi..
 2. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
 3. emin096

  emin096 Üye

  Katılım:
  15 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Bu eski müfredata göre...
  yinede saol
 • Moderatör Sevgi

  Moderatör Sevgi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2010
  Mesajlar:
  630
  Beğenileri:
  1.190
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Yeni Müfredata Göre Sayfa 68-69 Cevapları lazım!!

  Sayfa 68 deki A'nın 2.sorusu
  ve diğer hepsi..
  Genişletmek için tıkla...
  10.Sınıf Lider Yayıncılık Coğrafya Sayfa 68-69

  A Bölümü

  1-Toprak oluşumuna etki eden başlıca faktörler nelerdir?
  C- Toprağın Oluşumuna Etki Eden Faktörler
  1-Ana materyal:Ana materyalin tabiatı toprak oluşu işleminin gidişi üzerinde etki yapar.Ana materyalin kimyasal ve minerolojik yapısı toprağın ayrışma ve parçalanmasına etki yaparak oluşumun yavaş veya hızlı ilerlemesine sebep olur.

  2-İklim Toprak oluşu üzerine etkisi yağış ve ısışeklindedir.lsı ve yağış toprakta cereyan eden fiziksel ve kimyasal olayların hızına etki yaparak toprak oluşuna katkıda bulunurlar.

  3- Canlılar: Toprak oluşuna etkileri özellikle bitkilerin iklimle yakından ilgilidir.Dört ana gurupta toplanırlar.
  a.Mikro organizmalar
  b.Bitki örtüsü
  c.hayvanlar
  d.İnsanlar

  4- Topografya:Toprak oluşuna birinci derecede etkileri drenaja.suyun arazi üzerindeki akışına.erozyona tesiri şeklindedir.İkinci derecede etkisi ise güneş ve rüzgara karşı olan yöneylerde ki arklar nedeniyledir.

  5- Zaman: Diğer faktörler sabit kabul edildiğinde zaman süresi uzadıkça toprakların olgunlaşması da ilerlemektedir.Pratikte horizonların sayısının artması ve kalınlığın fazlalaşmasıyla toprağın daha fazla olgunlaştığı kabul edilmektedir.

  2-Topraktaki başlıca katmanlar ve bunların özellikleri nelerdir?Belirtiniz.
  C-Verimli bir toprak, A, B, C, D profilleri olarak adlandırılabilecek, genel olarak dört profilden oluşur.
  Toprak, ana materyal,zaman,mikroorganizmalar,organik madde ve topoğrafyadan oluşur.
  Bu profillerden A: Toprağın işlendiği kısım, yani tarım yapıldığı yerdir. Bu bölümü karaların üstünü örten ince bir deri tabakasına benzetebiliriz. A katmanı aynı zamanda toprağın en verimli kısmıdır. Bütün canlıları ve değişimle ortaya çıkan maddeleri kapsar. A katmanındaki tuz, kireç, kil gibi sularda çözünen maddeler, yağmur sularıyla toprağın alt kısımlarına taşınır. Bu nedenle A katmanının altındaki B katmanı, birikme bölümü, yani tarımın yapılmadığı yerdir.B katmanında humus, bitki kökü ve canlı yoktur. A katmanının erozyonla yitirildiği yerlerde B katmanı ortaya çıkar. A ve B katmanı binlerce yılda ortaya çıkan esas toprağı oluşturur.
  C katmanında henüz tam ayrışmamış ana malzeme bulunur. Bu katmanda kayaca ait iri parçalar bulunur. Ama canlı yoktur. Bu tabaka zamanla ayrışarak B katmanına karışır.
  D katmanıda toprağın en altında kayacı oluşturur .

  3-Yıkanmış toprak kavramını açıklayarak bu tür toprakların nerelerde yaygın olduğunu belirtiniz.
  C-Yıkanmış toprak:
  1.Çok yağışlı bölgelerde, humus ve demir hidratlarıyla esmer rengini almış ve sertleşmiş B katı toprakları üstünde bulunan, çok yıkanmış, kül renkli A katı toprağıdır.

  4-Yeryüzünde çok çeşitli toprak türlerinin bulunmasının nedenleri nelerdir?
  C-- Yerşekillerinin engebeli olması
  - Dağların uzanış yönü
  - Üç tarafının denizlerle çevrili olması
  - Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması
  gibi etmenlerin etkisiyle sıcaklık ve yağış bölgelere göre değişir Bu durum Türkiye’de birbirinden farklı iklim tiplerinin görülmesine neden olur
  Örneğin; iç ve Güneydoğu Anadolu’da, kıtaların iç kısımlarında görülen yarı kurak step iklimi etkili olurken, Karadeniz Bölgesi’nde,
  Kuzeybatı Avrupa’nın Ilıman okyanus iklimi, Doğu Anadolu’da ise yüksek enlemlerin soğuk karasal iklimi etkili olmaktadır.

  5-Yeryüzünde suların ana kaynağı nedir?

  C-

  6-Göl sularının tuz oranı neye bağlıdır?Hangi tür göllerde tuz oranı azdır?
  C-
  1. Gölün büyüklüğü ve derinliği: Büyüklük ve derinlik arttıkça tuzluluk azalır
  2. Gölün gideğeninin olup olmaması: Göl sularını bir gideğen ile boşaltabiliyorsa suları tatlı olur
  3. İklim: Nemli iklim bölgelerinde göllerin tuzluluğu daha azdır Genelde tatlı suludurlar
  4. Göl çanağını oluşturan kayaların özelliği

  Tuz oranı az olan göller
  1. Büyük ve derin göller
  2. Gideğeni olan göller
  3.Nemli iklim bölgelerinde gölleri
  4.Buharlaşmanın az olduğu bölgedeki göller
  Tuz oranı az olan göllerdir

  7-Akarsu rejimi nedir?Akarsu rejimini etkileyen faktörler nelerdir?
  C-Rejim, yıl içindeki akım değişmeleri olduğuna göre, akımın az veya çok olmasında etkili olan etmenler, rejim üzerinde de etkili olurlar ve rejim tiplerini belirlerler.

  1- İklim faktörleri: Akarsu rejimi, akarsu havzasında hüküm süren iklim faktörlerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Nitekim yıllık yağış miktarı, yağışın aylara ve mevsimlere dağılışı, yağışın düşüş şekli, yağışın şiddeti akım üzerinde etkili olmaktadır. Örnek olarak; yazları kurak geçen Akdeniz iklimi şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerde yazın akarsular çekilmekte ve hatta kurumakta, kışın ise artan yağış şartlarına bağlı olarak akım artmaktadır. Kar yağışlarının hakim olduğu yüksek alanlarda ve yüksek enlemlerde kış döneminde akım zayıflamakta, karların eridiği ve yağışların yağmur halinde düştüğü yaz döneminde ise akım yükselmektedir.

  Sıcaklık da, akarsuların rejimi üzerinde son derece etkilidir. Nitekim sıcaklığın artması bir taraftan buharlaşmanın artmasına, diğer yandan da kar ve buzların erimesine; sıcaklığın düşmesi, yağışların kar şeklinde yerde kalmasına neden olmaktadır. Yağışlı iklimlerde yaz döneminde sıcaklığın artması ile akımda düşmeler görülmektedir. Nitekim ülkemizde Karadeniz bölgesindeki akarsuların akımı adeta sıcaklık seyrini takip etmekte olup, bu bölgedeki yüksek akımlar, yağışların az olmasına rağmen sıcaklığın yükseldiği yüksek kısımlardaki karların eridiği ilkbahar aylarıdır. Düşük akımlar ise, yağış miktarı fazla olmasına karşılık yağışların kar şeklinde düştüğü kış aylarıdır.

  2- Jeomorfolojik Faktörler: Rejim üzerinde akarsu havzasının şekli, yüksekliği, eğimi gibi morfolojik özellikleri ile havzada bulunan ana materyalin yani kayaların geçirgenlik ve aşınmaya karşı gösterdikleri direnç etkili olmaktadır. Şöyle ki, genellikle eğimli yamaçlara sahip olan havzalarda yüzeysel akışa geçen su miktarı fazla olduğundan ve bu sularda kısa sürede yataklarda toplandığından özellikle sağanak yağışların akabinde ve kar erimeleri ile yağışın aynı zamanda meydana geldiği dönemlerde akımda hızlı yükselmeler olmaktadır. Öte yandan, akarsu havzası uzunluğuna veya beyzi bir biçim gösteriyorsa yan kollardan ana kola bağlanan derelerin akımları farklı zamanlarda ana yatağa ulaştığı için akımda ani yükselmeler meydana gelmemektedir. Buna karşılık, dairevi yuvarlak şekilde olan havzalarda yan kollardan ana kola ulaşan akım aşağı yukarı aynı zamanda olduğundan şiddetli taşkınlar oluşmaktadır.

  Eğimi az, plato ve aşınım sathı üzerinde yer alan havzalarda suların zemine sızması için gerekli zamanın olması, yüzeysel akıma geçen suların hızının düşük olması da rejim üzerinde etkilidir.

  3- Litolojik Faktörler: Akarsu havzasındaki kayaların geçirgenlik durumları da rejim üzerinde etkili olmaktadır. Gözeneklilik ve dolayısıyla geçirgenlik miktarı fazla olan kalker, konglomera kum taşı gibi alanlarda yağış sularının büyük bir bölümü bazen de tamamı çatlaklar boyunca derinlere sızmakta ve yüzeysel akım son derece az olmaktadır. Bu yüzden bu alanlarda akarsular, geniş ölçüde kaynaklarla beslenmektedir. Buna karşılık zeminin killi kalker, killi şist, fillat gibi geçirimsiz veya az geçirimli kayalardan ibaret olduğu kesimlerde yağış sularının büyük bir bölümü yüzeysel akışa geçerek akımı yükseltmekte dolayısıyla rejimi etkilemektedir.

  4- Bitki Örtüsü: Bitkiler, interserpsiyon yolu ile yağışın yaklaşık üçte birini tutmakta, ayrıca yüzeysel akışa geçen sular bitki örtüsü tarafından engellenmekte ve akış hızları azaltılmakta ve toprağa, zemine sızma oranları artmaktadır. Bu nedenle gür bir bitki örtüsü, özellikle çayır ve ormanlarla kaplı alanlarda akımın ani yükselmesi ve düşmesi kontrol altına alınmaktadır.

  5- Biyotik Faktörler: Canlıların özellikle insanların akarsu havzalarında yapmış oldukları müdahaleler akım üzerinde etkili olmaktadır. Şöyle ki, barajlar ve yatak üzerine kurulan bazı sanayi tesisleri, bitki örtüsünün tahribi, orman yangınları taşkınların artmasına neden olmaktadır. Şu halde, biyotik faktörlerin rejim üzerinde bilhassa taşkınlar yönünden olumlu ve olumsuz etkileri görülmektedir.

  8-Bitki örtüsünün her yerde farklı olmasının nedenleri nelerdir?

  C-a. İklim etkisi
  b. Yüzey şekillerinin etkisi
  c. Toprak ve Ana Materyalin Etkisi
  d. İnsan etkisi
  e. İklim değişmeleri

  9-Bitkiler,Ekvator'dan kutuplara gidildikçe nasıl bir değişim göstermektedir?Belirtiniz.

  C-
  Geniş yapraklı ormanlar
  Savanlar
  Kaktüs
  Bozkır
  Maki
  Orman-çayır
  İğne yapraklı ormanlar
  Tayga ormanları
  Tundra
  şeklinde sıralanır

  10-Bitki örtüsü genel olarak kaç gruba ayrılmaktadır?Bu grupların adları ve genel özelikleri nelerdir?
  C-Ülkemizdeki başlıca bitki topluluklarını orman, maki ve bozkır olarak gruplandırmak uygun olur.
  ORMAN
  Ormanlarımızı genel olarak ağaçların yaprak cinslerine göre, geniş yapraklı ormanlar ve iğne yapraklı ormanlar olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Bazı alanlarda iğne yapraklı ormanlar ile geniş yapraklı ormanların bir arada bulunduğu karışık ormanlarda görülür. Ülkemizdeki ormanların önemli bir kısmı, kıyı bölgelerimizin denize bakan yamaçlarında toplanmıştır. Kıyı bölgelerimizdeki ormanlar gür, buna karşılık iç bölgelerin ormanları seyrektir.
  MAKİ
  Maki, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde görülen sert yapraklı, kuraklığa dayanaklı, her mevsim yeşil, bodur ağaçlardan ve çalılardan oluşan bir bitki topluluğudur.
  Akdeniz ikliminde yetişen kızılcam ve meşe ormanları tahrip edildikten sonra buralardaki orman altı örtüsü gelişerek makiyi oluşturmuştur. Makileri oluşturan başlıca bitki toplulukları: Sandal, kocayemiş, defne, mersin, zeytin, keçiboynuzu, sakız, menengiç, zakkum, erguvan ve teşbih ağacıdır. Genellikle 1-2 metre boyunda olan bu ağaççıkların dağılışı iklim özelliklerine göre çeşitlilik gösterir.
  BOZKIR
  Yarı kurak ve kurak bölgelerde, ilkbahar yağmurlarıyla yeşerip yazın sararan sert çayırlar, otlar ve çalılıklardan oluşan bir bitki örtüsü bulunur. Bu bitki örtüsü ve kapladığı alanlara bozkır (step) adı verilir. Bozkırlar İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde en yaygın bitki örtüşüdür. Yapılan araştırmalar, İç Anadolu’da ve Ergene havzasında önceleri ormanların daha yaygın olduğunu göstermektedir. Ancak yüzyıllar boyunca bu ormanlar çeşitli nedenlerle tahrip edilmiş ve giderek azalmıştır. İşte bu tahrip edilen ormanların yerinde oluşan bozkırlara antropojen bozkır denir. Bu bozkırlarda yer yer ağaç ve çalı topluluklarına rastlanır.

  Başka Bir Bilgi
  Ekvatoral yağmur ormanları
  Amazon Havzası, Senegal’den Gine körfezine kadar olan saha
  Kongo Havzası, Güneydoğu Asya adaları

  Muson Ormanları
  Güneydoğu ve Doğu Asya’da Hindistan, Japonya, Tayland, Vietnam,Endonezya, Doğu Çin, Kore, Avustralya’nın kuzeybatısı, Filipinler, Güneydoğu Afrika

  Tayga Ormanları
  Deniz etkisinden uzak kara içlerinde ve ılıman kuşak karalarının doğu kıyılarında (soğuk su akıntısından dolayı) görülür Orta ve doğu Avrupa Asya’nın kuzeyi(Sibirya) Kanada ve ABD nin kuzeyinde görülür

  Maki
  Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler (Libya, Mısır ve Lübnan hariç Buralarda görülmeme sebebi yer şekillerinin engebesiz olmasıdır ), Avustralya’nın güneybatısı, G Afrika Cumhuriyetinde Kap bölgesi, Şili’nin orta kesimleri Kuzey Amerika’da Kaliforniya çevresinde etkilidir
  En geniş anlamıyla 30-40 derece enlemleri arasında kıtaların özellikle batı kıyıları

  Savan
  Güney ve Orta Afrika, Sudan,Güney Amerika‘da Brezilya’daVenezüella, Kolombiya, Peru ve Bolivya’da etkilidir Ekvatoral iklim ile çöl iklimi arasında
  (10-20° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür)


  Bozkır(Step)
  Sıcak ve ılıman kuşak kara içlerinde görülür
  Yurdumuzda İç Anadolu Bölgesinde ve Ergene Bölümünde görülen karasal iklim buna örnektir

  Çayır
  Batı Rüzgarları sebebiyle Ilıman Kuşak karalarının batısında görülür (Batı ve K Batı Avrupa, Amerika’nın batısı)
  Alpin çayırlar dağların yüksek kesimlerinde görülür

  Tundra
  Sibirya, İskandinavya Yarımadasının kuzeyinde, Kanada’nın kuzeyinde,
  Grönland adasının kıyı kesimleri Yaklaşık olarak 70-80 enlemleri çevresinde görülür Güney yarımküredeki etki alanı KYK dekine oranla çok azdır bunun nedeni GYK de okyanusların geniş alan kaplamasıdır

  Çöl Bitkileri
  Kızılkum (Özbekistan), Karakum (Türkmenistan), Gobi (Moğolistan), Taklamakan (Çin) , Arizona (A B D) çölleri,Kuzey AfrikaArap yarımadası
  Avustralya’nın iç kesimleri

  Umarım işine yarar :)
 • Moderatör Sevgi

  Moderatör Sevgi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2010
  Mesajlar:
  630
  Beğenileri:
  1.190
  Ödül Puanları:
  0
  10.Sınıf Lider Yayıncılık Coğrafya Sayfa 68-69 Cevapları

  B Bölümü
  1-
  2-Akdeniz
  3-humus
  4-yüksektir
  5-kapalı havzalı dır
  6-levha sınırlarının yaygın olduğu yerlerde
  7-sararıp kururlar

  C Bölümü

  1-Y
  2-D
  3-
  4-Y
  5-D
  6-Y
  7-Y
  8-Y
  9-D
  10-

  Ç Bölümü
  1-
  2-C
  3-C
  4-A
  5-D
  6-E

  Umarım işinize yarar :)
  Murat AKSOY ve sedoshum bunu beğendi.
 • MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  10.Sınıf Lider Yayıncılık Coğrafya Sayfa 68-69 Cevapları

  B Bölümü
  1-
  2-Akdeniz
  3-humus
  4-yüksektir
  5-kapalı havzalı dır
  6-levha sınırlarının yaygın olduğu yerlerde
  7-sararıp kururlar

  C Bölümü

  1-Y
  2-D
  3-
  4-Y
  5-D
  6-Y
  7-Y
  8-Y
  9-D
  10-

  Ç Bölümü
  1-
  2-C
  3-C
  4-A
  5-D
  6-E

  Umarım işinize yarar :)
  Genişletmek için tıkla...


  B Bölümü
  1-Humus bakımından zengin olmasıdır
  Ç Bölümü
  1-B

  ;) ;) ;)
  Murat AKSOY bunu beğendi.
 • Sayfayı Paylaş