Yerkürenin Şekli

Konu 'Coğrafya 9. Sınıf' bölümünde emsal ünal tarafından paylaşıldı.

 1. emsal ünal

  emsal ünal Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  20 Kasım 2009
  Mesajlar:
  30
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  0

  yerkürenin şekli
 2. harmless.girl

  harmless.girl Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2009
  Mesajlar:
  33
  Beğenileri:
  17
  Ödül Puanları:
  0
  Yerküre'nin Yapısı

  Yerküre’nin içi ile ilgili bilgilerimiz en üst katmanlar dışında ikinci elden. Yerbilim (jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor. Depremler sonucu oluşan doğal veya bilim adamlarının oluşturduğu yapay sismik dalgaların, farklı yapılardaki katmanlarda farklı davrandıkları biliniyor. Yerküre içinde hareket eden bu dalgaların davranışlarının incelenmesi sonucunda Yerküre’nin iç yapısı anlaşılabiliyor.

  Yerküre’nin merkezinde katı haldeki nikel ve demirden oluşan İç Çekirdek (Inner Core) bulunuyor. Bu çekirdeği çevreleyen Dış Çekirdek (Outer Core) ise, içindeki sülfür ve oksijen nedeniyle ergime noktası düştüğü için sıvı halde bulunan nikel ve demirden oluşuyor. 4.5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala çok sıcak olan çekirdek, Yerküre’nin manyetik alanının oluşmasındaki etken. Daha sonra gelen ve Alt Manto ve Üst Manto diye ikiye ayrılan Manto (Mantle) ise, kısmen ya da tümüyle eriyik durumdaki kayaçlardan oluşan magmayı içeriyor. Demir, magnezyum, silikon ve oksijence zengin mineralleri içeren Manto’dan sonra, bu katmanların en incesi olan ve okyanuslar ile kıtaları barındıran Yerkabuğu (Crust) bulunuyor. Oksijen ve silikonca zengin Yerkabuğu’nda, okyanus tabanlarını oluşturan bazalt, en çok bulunan kayaç. Kıtalardan oluşan kabuk kısmı ise bazalt ile daha az yoğun olan granit, kumtaşı, kireçtaşı gibi kayaçları barındırıyor.  Kutuplarda ve ekvatorda farklı olan Yer yarıçapı ortalama değer olan 6,371 km. olarak alınmıştır. Yoğunluk ve sıcaklıklar, katman içindeki ortalama değerlerdir.


  Yerküre’nin üst katmanları fiziksel olarak ayrı bir bölümlemeyle de incelenebilir. Litosfer (taşküre) adı verilen sert katman, Yerkabuğu ve Üst Manto’nun en üst kısmından oluşur. Astenosfer ise Litosfer’in altındaki, plastik özellikleri gösteren akışkan Üst Manto bölümüdür. Litosfer tek parça değildir, okyanus ve kıtaların sınırlarından farklı şekilde levhalara bölünmüştür.

  Manto katmanı, yeryüzündeki hareketliliğin en büyük nedenidir. Manto’nun alt bölümleri üst bölümlerine göre çok daha sıcaktır. Burada oluşan konveksiyonda, daha sıcak olan magma yükselir, soğur, katılaşır ve Üst Manto’daki daha soğuk kayaların batmasına neden olur. Batan bu kayalar, tekrar ısınır, ergir ve yükselir. Henüz tam anlamıyla modellenemeyen bu devinim, Litosfer’deki levhaların hareket etmesine neden olur.

  ANA PLAKALAR

  Yerküre’nin üst katmanları, bir bütün halinde olmayıp, sürekli hareket halinde olan levhalardan oluşuyor. Manto’daki ısı akımlarının neden olduğu bu hareketler sırasında levhalar birbirinden uzaklaşır, birbirlerine çarpar veya birbirlerini sıyırırlar. Bu hareketlilik sonucunda, levha sınırlarında, uzun zaman dilimleri ile baktığımızda yeni okyanuslar, yeni kıtalar, sıradağlar ve yanardağlar oluşur. Depremler ve volkanik aktivitelerin nedeni de tüm bu hareketliliktir ve levha sınırlarında oluşmalarına şaşmamak gerekir.

  Levha hareketleri yerkürenin oluşumundan beri sürmektedir. Süperkıta Pangea'nın, bundan 225 milyon yıl önce parçalanmaya başladığı ve bu hareketliliğin sonucunda kıtaların günümüzdeki şekli aldığı düşünülüyor.


  Günümüzde Litosfer’de 1 ila 15 cm/yıl arasında hızlarla hareket halinde bulunan 7 ana ve birçok küçük levha vardır. Bunların hareketleri çok karmaşıktır ve bu hareketlerin niteliğinin tam olarak saptanması, depremlerin zamanının önceden kestirilmesi için gereklidir.  Karayip, Kokos, Pasifik, Naska, Skotya, Filipin levhaları daha çok okyanusal; diğer levhalar hem okyanusal hem kıtasal kabuk taşırlar


  Levhaların birbirleriyle etkileşimleri bakımından levha hareketlerini 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Uzaklaşma-ayrılma; yakınlaşma-çarpışma; yanal yer değiştirme-sıyırma. Bu hareket türleri, aynı zamanda bu sınırlarda oluşan depremlerin ve volkanik faaliyetlerin niteliklerini de belirler.

  Uzaklaşan-Ayrılan Levhalar (Divergent Plates)
  Birbirinden uzaklaşan levhalar, aralarına astenosferden gelen eriyik kayaçların sızdığı yarıklar oluşturur. Bu eriyik yüzeye çıktıkça katılaşır ve yerkabuğuna eklenir. Astenosfer’den gelen eriyik kuvvet uygulamaya ve böylece levhalar birbirinden ayrılmaya devam eder. Bu ayrılma genelde daha ince olan okyanus tabanında görülür ve Atlas Okyanusu ortasındaki sırt buna çok iyi bir örnektir. Bu ayrılma kıtada meydana gelirse yeni bir okyanus tabanı oluşuyor demektir. Doğu Afrika’daki ayrılma henüz bir deniz oluşması için yeterli değilse de, gidiş o yöndedir. Bu tür ayrılmalar, Astenosfer’den gelen eriyiğin katılaşarak Litosfer’e dönüşmesine ve levhaların büyümesine neden olur.
  Uzaklaşan levhalar arasında Litosfer çok ince olduğu için, buralarda büyük depremlere yol açacak enerji birikimleri olmaz. Buradaki depremlerin odakları çoğu zaman yüzeye yakındır.

  Yakınlaşan-Çarpışan Levhalar (Convergent Plates)
  Levhaların birbirine yaklaşması ve çarpışması ise üç değişik şekilde olabilir:
  Okyanusal ve kıtasal levha karşılaşmalarında, daha yoğun olan okyanusal levha (yoğunluğu 2.8 - 3.0 gr/cm3) , kıtasal levhanın (yoğunluğu 2.7 gr/cm3) altına dalar (subduction). Alta dalan kısım derinlere indiğinde ergimeye başlar ve bu magmanın bir kısmı, kıta tarafında yanardağ kümelerinin oluşumuna neden olur. Güney Amerika Levhası’nın altına dalan Nazca Levhası’nın yol açtığı And Dağları buna bir örnektir.
  İki okyanusal levhanın karşılaşmasında da, yine bir levha diğerinin altına dalar. Yukarıdakine benzer şekilde yüzeye çıkan magma okyanus tabanında yanardağlar oluşturmaya başlar. Eğer bu aktivite devam ederse, yanardağ okyanus yüzeyini aşabilecek yüksekliğe erişir ve adalar oluşur. Filipinler’deki birçok volkanik ada bu şekilde oluşmuştur.
  İki kıtasal levhanın karşılaşmasında ise, genellikle levhalardan hiçbiri diğerinin altına dalmaz. Levhaların arada sıkışan bölümleri yeni dağlar oluşturur. Himalayalar’ın halen süren oluşumu buna iyi bir örnektir.
  Yakınlaşan ve çarpışan levhaların sınırlarında oluşan depremler çok değişik derinliklerde ve büyüklüklerde olabilir. Özellikle bir levhanın diğerinin altına daldığı bölgelerde odakları derinlerde büyük depremler oluşur.

  Yanal Yer Değiştirme-Sıyırma (Lateral Slipping)
  İki levhanın birbirini sıyırarak yer değiştirmesi sırasında Litosfer’de artma veya azalma olmaz. İki levha arasındaki sürtünme çok fazla olduğu için harekete belli bir süre direnç gösterirler. Bu bölgede artan gerilim periyodik büyük depremler ile çözülür. Kuzey Anadolu fay hattı ve Kaliforniya’daki San Andreas fay hattında bu tip levha hareketi gözlenir.
  Bu tip levha hareketlerinde oluşan depremlerin odakları çoğunlukla yüzeye yakın veya orta derinliktedir. Sürtünme ve kırılma uzunca bir hat boyunca oluşabileceği için büyük depremler meydana gelebilir.

  Sıcak Noktalar (Hotspots)
  Depremlerin ve volkanik aktivitenin büyük bir kısmı levha sınırları çevresinde oluşur. Ancak volkanik kökenli olan Hawaii ve çevresindeki adalar örneğinde olduğu gibi levha sınırlarına çok uzak volkanik oluşumlar da vardır. Bunlar mantoda sıcaklığı çok yüksek olan ve bu nedenle sıcak nokta adı verilen küçük bölgelerden yerkabuğu dışına kadar yükselen magma etkisiyle oluşur. Levhalar hareketli ama sıcak noktalar sabit olduğu için sıra sıra yanardağlar veya yanardağ adaları ortaya çıkar.

  Levha hareketlerinin incelenmesi sayesinde bugün, büyük depremlerin %90’nın nerelerde olacağını bilebiliyoruz. Ancak zamanlarını kestirmek için levha sınırlarındaki davranışların detaylı olarak araştırılması gerekiyor.

  Depremler ve Faylar

  Hareket eden levhalar birbirleri üzerine kuvvet uygularlar. Bu kuvvet yerkabuğundaki kayaçların direnç göstermesi yüzünden belli bölgelerde enerji birikimine yol açar. Bu enerji, kayaçların kırılma sınırını aştığı anda da kırılma (faylanma) olur ve biriken enerji açığa çıkar. Levha hareketleri yüzünden birikmiş gerilme enerjisinin aniden boşalmasına deprem diyoruz. (Ayrıca aktif volkanların içindeki hareketlilik nedeniyle oluşan ve yapıları farklı olan küçük depremler de vardır.)


  Normal Fay

  Ters Fay

  Doğrultu Atımlı Faylar  Çöküntü (Graben): İki normal faylanma arasındaki bloğun çökmesi sonucu oluşur

  Yükselti (Horst): İki normal faylanma arasında yüksekte kalan bloğa denir


  SISMIK DALGALAR

  Deprem sırasında açığa çıkan enerji, ses veya su dalgalarına benzeyen ve sismik dalgalar adı verilen dalgalar ile yayılır. Bu dalgalardan Cisim Dalgaları, P dalgaları ve S dalgaları olarak ikiye ayrılır. P dalgaları, en hızlı yayılan bu yüzden deprem kayıt aletlerinde (sismograf) en önce görülen dalgalardır. P dalgalarında, titreşim hareketi yayılma doğrultusu ile aynıdır. Daha yavaş yayılan S dalgaları, kayıt aletlerinde ikincil olarak görülen ve titreşim hareketi yayılma doğrultusuna dik olan dalgalardır. S dalgaları sıvı içinde yayılamazlar. Yüzey Dalgaları ise Cisim Dalgaları’na göre daha yavaş yayılırlar ancak genlikleri daha büyüktür. Hızı daha fazla olan Love ve genliği daha büyük olan Rayleigh dalgaları olarak ikiye ayrılırlar. Yapılarda yıkıma yol açan dalgalar S dalgaları ile yüzey dalgalarıdır.

  P Dalgaları


  S Dalgaları


  Love Dalgaları


  Rayleigh Dalgaları
  Depremler çok değişik derinliklerde oluşabilir. 0-60 km. arası derinliklerde oluşanlar, sığ depremler olarak adlandırılır ve genelde kıtasal alanlarda (örn. Türkiye) meydana gelir. 60-300 km. derinliklerde oluşanlar, orta derinlikli depremler adıyla anılır ve bir levhanın diğer bir levha altına daldığı bölgelerde (örn. Japonya, Şili) görülür. Derin depremler ise yine aynı bölgelerde levhanın dalan ucunda 300-700 km. derinliklerde oluşan depremlerdir.

  BÜYÜKLÜK(MAGNITUDE) KAVRAMI
  Depremlerin büyüklüğü (magnitude) ve şiddeti (intensity) genellikle birbirine karıştırılan iki kavramdır. Büyüklük, deprem sırasında boşalan enerji ile ilişkili bir değerdir ve aletsel olarak ölçülür. Şiddet ise deprem bölgesindeki hasara göre belirlenen göreceli bir değerdir. Büyüklük, deprem kayıt aletlerinde kaydedilen dalga genliğinin logaritmasını içeren bir bağıntı sonucunda, Charles Richter’in geliştirdiği ve Richter **çeği denilen bir cetvele göre hesaplanır. Logaritmik olduğu için büyüklükteki 1 birim artış, yer hareketlerinde 10 katlık fark yapmaktadır. Günümüzde birkaç değişik büyüklük hesabı yapılmaktadır.

  Ml - Lokal Büyüklük: Richter’in orijinal bağıntısına göre hesaplanır. Sığ, yakın ve küçük depremler için kullanılır.

  Mb - Cisim Dalgası Büyüklüğü: P dalgalarının genliği baz alınarak hesaplanır.

  Ms- Yüzey Dalgası Büyüklüğü: Yüzey dalgalarının genliği baz alınarak hesaplanır.

  Md - Süre Büyüklüğü: Çok küçük ve yakın depremlerin süresi kullanılarak hesaplanır.

  Mw - Moment Büyüklüğü: Açığa çıkan enerjinin sismik momenti baz alınarak hesaplanır.

  17 Ağustos depreminden sonra Türkiye ve Türkiye dışı merkezlerden alınan büyüklük değerlerinin farklı olmasının nedenlerinin başında bu hesaplama farklılıkları geliyor. Büyüklük belirtilirken hesaplama türü de belirtilirse karışıklık ortadan kalkacaktır.

  JEODEZIK MOMENT KAVRAMI


  Modelleme çalışmalarımızda fay geometrisi ve dislokasyon ile ilgili başlangıç değerleri çoğu zaman fay düzlemi çözümlerinden elde edilmektedir. Modellemede kullanılan parametrelerin sismolojik verilerle uyumu ile ilgili olarak yapılabilecek diğer bir kontrol ise, aşağıdaki formülle jeodezik moment büyüklüğünü tekrar hesaplamak ve fay düzlemi çözümlerindeki sismik moment büyüklükleri ile karşılaştırmaktır.

  Jeodezik moment :

  Mo = Dislokasyon düzleminin Alanı * SQRT( SS**2 + DS**2 ) * 30 E9

  Jeodezik moment büyüklüğü :

  Mw = 2/3 * log (Mo) – 6.0
  Deprem sırasında yer yüzeyinde de çeşitli değişimler gözlenir:

  Yüzey Kırıkları: Deprem odağı eğer yüzeye yakınsa yüzeyde de kırılmalar görülür.

  Heyelanlar, Çökmeler: Sağlam olmayan zeminlerde, sismik dalgalar nedeniyle toprak hareket eder.

  Çamur Akıntıları: Yeraltı sularının harekete geçmesiyle oluşur.

  Zemin Sıvılaşması: Suya doygun zeminler sismik dalgalar nedeniyle sıvı gibi davranır.

  Tsunamiler: Okyanus kıyılarında dev deniz dalgaları oluşur.
 3. harmless.girl

  harmless.girl Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2009
  Mesajlar:
  33
  Beğenileri:
  17
  Ödül Puanları:
  0
  BUDA BAŞKA BİR KAYNAK:

  A)YER KÜRENİN YAPISI


  Yer kürenin yapısını araştıran bilim dalına yer bilimi(jeoloji),uzayı araştıran bilim dalına da gök bilimi denir.

  Dünyanın şekli hakkında bilim adamları birçok araştırma yapmışlardır.Ay'dan ve uzaydan Dünyanın fotoğraflarını çeken bilim adamları,Dünyanın küre biçiminde olduğunu kanıtlamışlardır.

  Yer küre bilindiği kadar, üzerinde canlı yaşayan tek gezegendir.Beş katmandan oluşur.Bu katmanlar sırası ile hava katmanı(atmosfer), su katmanı(hıdrosfer), yer kabuğu katmanı(litosfer), magma katmanı(pirosfer) ve çekirdek katmanı(barisfer)dir.Şekilde yer kürenin katmanları görülmektedir.


  1.HAVA KÜRE:
  Hava küre, yerkürenin etrafını saran ve onunla birlikte dönen gaz katmanıdır.Hava kürenin kalınlığı yaklaşık 900 ile 1000 km olarak kabul edilmektedir.Hava küre, yeryüzünden çıkıldıkça sıcaklık farklılıklarına göre, değişik özellikler gösteren tabakalardan oluşmuştur.Yeryüzünden itibaren bu tabakalar sırası ile troposfer,stratosfer,mezosfer ve termosfer olarak isimlendirilir.


  2.SU KÜRE:
  Yerkürenin yaklaşık dörtte üçü sularla kaplıdır.Denizler , göller,akar sular ve yer altı suları; yer kürenin su katmanını oluştururlar.

  Topraktani akar sulardan göllerden ve denizlerden buharlaşan su, atmosferin üst katmanlarında zerreler halinde yoğunlaşarak bulutları meydana getırır.Ssoğuk hava katmanlarında ısı kaybeden su zerrelerinin birleşmesi ile yağmuri kar veya dolu oluşur.Böyleceiatmosfere karışan su yer yüzüne geri döner.Bu olaya suyun doğal çevrimi denir.

  Şekil 6-3'te suyun doğal çevrimi gösterilmiştir.


  3.YER KABUĞU:
  Bu tabakaya taşküre denir.Canlılar yerkabuğu üzerinde yaşar.Dünyanın yaklaşık dörtte biri karalarla kaplıdır. Yer kabuğunun derinlerine inildikçe sıcaklık her 33 metrede ortalama 1C artar.Buna jeoterm denir.

  a)YER KABUĞUNUN BİLEŞİMİ:Yer kabuğunun bileşiminde 100'e yakın element bulunmaktadır.Ancak bunlardan birkaç tanesi saf olarak bulunur.Çoğu ise bileşik halinde bulunur.Dünya kabuğunda en çok bulunan elementler oksijen, silisyum ve alüminyumdur.

  b)KAYAÇLAR:Yer kabuğunun yapısını oluşturan taş ve kayalara kayaç denir.Kayaçlar minarellerden meydana gelmiştir.Yer kabuğunu oluşturan kimyasallardan meydana gelmiştir.Yer kabuğunu oluşturan kimyasal maddelere mineral adı verilir.
  4.TERİN DERİNLİKLERİ:
  Yerin derinlikleri kendi arasında, ateş küre ve çekirdek olarak ikye ayrılır.
  a)ATEŞ KÜRE(MAGMA):Yer kabuğunun altında, sıcaklığı en yüksek küre olarak bulunur.Kalınlığı tahmini 3000 km kadardır.Yapısında demir, nikel gb. elementler bulunur.

  b)ÇEKİRDEK:Yer kürenin merkezini oluşturan bu tabakaya barisfer veya çekirdek denir.Kalınlığı yaklaşık 4000 km'dir.Burada basıncın çok yüksek olmasından yapının katıya yakın olduğu kabul edilir.
 4. harmless.girl

  harmless.girl Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2009
  Mesajlar:
  33
  Beğenileri:
  17
  Ödül Puanları:
  0
 5. harmless.girl

  harmless.girl Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2009
  Mesajlar:
  33
  Beğenileri:
  17
  Ödül Puanları:
  0

Sayfayı Paylaş