Yıldırım Yayınları 40-45 arası yapan var mı ?

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde Swiftie^ tarafından paylaşıldı.

 1. Swiftie^

  Swiftie^ Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2013
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  Yıldırım Yayınları 40-45 Arası yapan var mı ? :)
 2. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113


  Sayfa 40

  3.Etkinlik :

  a) Hürriyet Kasidesinin teması hürriyet, Necati Beyin kasidesinin teması Yıldırım Bayezid'e övgü'dür.

  b) İki kaside vurgu ve tonlama bakımından farklıdır.Çünkü Hürriyet Kasidesi'nin teması özgürlük, Necati Beyin kasidesinin teması "Yıldırım Bayezid'e Övgü"dür.Temaların farklı olması söyleyişi de etkilemiştir.Bu kasidelerin söyleyiş tarzları ile yazıldıkları dönemlerin edebî, siyasi ve sosyal özellikleri ara*sında bir ilişki kurulabilir. Necati Beyin yaşadığı çağda kasideler bu şekilde yazılıyordu. Bu tarzdan o devrin zihniyetine ulaşabiliriz. Kaside bir Osmanlı Padişah'ına sunulduğu için şair, söz sanatlarını padişah'ın övülmesi için çok fazla kullanmıştır. Şiirin iç akışında, kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerini yansıtan kelime ve tamlamalar seçilmiştir. Namık Kemal'in kasidesinde hürriyetten bahsedilmesi, dönemin yönetiminin eleştirilmesi, nazım şekli aynı kalmakla birlikte içeriğinin değiştirilmesi şiirlerin yazıldığı ortamın zihniyetiyle, yani edebî, siyasi ve sosyal özelliklerime yakından ilgilidir.

  3.a)

  Tablo


  1. Kasidenin Bölümleri

  a) Divan Edebiyatında Kasidenin Yapı Özellikleri :

  Nesib,girizgah,methiye,fahriye,dua bölümlerinden oluşur.

  b) Tanzimat Edebiyatındaki Farklılıklar :

  Bu bölümler yoktur.

  2. Uyak Düzeni

  a) Divan Edebiyatında Kasidenin Yapı Özellikleri :

  Kafiyesi aa/ba/ca/da ... şeklindedir.

  b) Tanzimat Edebiyatındaki Farklılıklar :

  Değişiklik olmamıştır.

  3. Şair'in Mahlası

  a) Divan Edebiyatında Kasidenin Yapı Özellikleri :

  Kaside de şair mahlas fahriye bölümünde kullanırdı

  b) Tanzimat Edebiyatındaki Farklılıklar :

  Mahlas kullanılmamıştır.

  4. Başlığı

  a) Divan Edebiyatında Kasidenin Yapı Özellikleri :

  Kimin adına söyleniyorsa ona göre adlandırılırdı.

  b) Tanzimat Edebiyatındaki Farklılıklar :

  Temasına göre adlandırılırdı.

  5. Beyit Sayısı

  a) Divan Edebiyatında Kasidenin Yapı Özellikleri :

  Genellikle 33-99 beyit arasında oluşurdu.

  b) Tanzimat Edebiyatındaki Farklılıklar :

  Hürriyet kasidesi 31 beyitten oluşmuştur.

  6. Teması

  a) Divan Edebiyatında Kasidenin Yapı Özellikleri :

  Teması genelde padişaha,devlet büyüklerine övgü idi.

  b) Tanzimat Edebiyatındaki Farklılıklar :

  Hürriyet,adalet,eşitlik,kanun gibi temalar işlenmiştir.


  3.b) Şairlerin kullandıkları nazım şeklinin adını başlıkta kullanmaları, beyitlerle yazılması,aruz ölçüsü, aa/ba/ca/da...kafiye örgüsü Hürriyet Kasidesinin Divan şiir geleneğiyle ilişkisini gösterir.


  4.Etkinlik:

  Her iki şiir de hürriyet temasını işlemektedir.Namık Kemal'in kasidesinde hürriyetten bahsedilmesi, dönemin yönetiminin eleştirilmesi, nazım şekli aynı kalmakla birlikte içeriğinin değiştirilmesi şiirlerin yazıldığı ortamın zihniyetiyle, yani edebî, siyasi ve sosyal özelliklerime yakından ilgilidir.

  Hürriyet temasının bireyle yakından ilişkisi vardır.Tanzimatla birlikte "birey"in ön plana geçtiğini gösteririr.

  Sayfa 41

  5.etkinlik:

  "Cihangîrâne bir devlet çıkardık bir aşîretden" mısrası tarihi bir değeri;
  Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez i'ânetden" ve "çıkar asar-ı rahmet ihtilaf re'yi ümmetten" dizeleri sosyal değerleri gösterir.

  Yeni Kavram ve İmgeler(imajlar) : Hürriyet, eşitlik, vatan sevgisi,hamiyet kanıyla yoğrulmak, gayret-cevher, vatan yolunda toprak olmak...Tanzimat döneminde dilde sadeleşme istenmiş ancak yeterince başarılamamıştır.Divan şiirine göre daha sade bir dil kullanılmıştır.

  4.

  3. Beyit'de söz sanatları :

  Yere düşmekle cehver sakıt olmaz kadr ü kıymetten : İrsal-i Mesel ve Kinaye.
  Yere düşmekle cehver : (Zulüm altında millet) : Teşbih
  Kadr-Kıymet : Tenasüp

  5. Beyit söz sanatları :

  Denaet-Köpek-Sayyad : Tenasüp
  Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten :İrsal-i Mesel ve Kinaye.
  Zalimin yardımcısı-köpek : Teşbih
  Hizmetten zevk alan-köpek : Teşbih



  5)

  Bu kasidedeki kelimeler, kendine özgü bir söyleyiş tarzı, ritim oluşturacak şekilde şiirde kullanılmıştır. Dik*kat edilirse bütün kelimelerde ünlü harflerin uzun okunması gereklidir. Kelimelerin bu şekilde kullanıl*ması "şiirdeki söyleyiş tarzı ve ses değerlerinin bir arada düşünüldüğünü bize gösterir. Bu şekilde kullanımla birlikte şiirin ahenginin, ses akışı, söyleyiş, ritim ve her türlü ses benzerlikleriyle sağlandığını göstermektedir.





  6.Etkinlik:

  Ahkâm-asr, selâmet,bâb-ı hükûmet, ikbâl vb. kelimeler uzun ses değerine sahip kelimelerdir.Bu kelimeler,uzun ses değerine sahip kelimelerdir.Bu kelimelerin kısa ses gibi okunması şiirin ahenginin bozulmasına sebep olur.


  Sayfa 42

  8.

  Namık Kemal’in, vatan, hürriyet ve millet sevgisi yolunda yazdığı şiirler, vatan evlatlarını derinden etkilemiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal’in kendisi ve kuşağı üzerindeki etkisini şu sözlerle açıklamıştır: “Vatanın kurtuluşu ve istiklâli için ölmeyi bugünkü nesle Namık Kemal öğretti. Harbiye senelerinde siyaset fikirleri baş gösterdi… Namık Kemal’den gelen sesin büyüsüne kapılmıştık. Bu ses ruhumuzu şimşek gibi sarsıyor, bu ses şimdiye dek okuduğum şiirlerdeki hiçbir sese benzemiyordu. Namık Kemal’in yiğit sesi, önümde bambaşka bir ufkun açılmasına yol açıyordu.”
  Namık Kemal’in “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?” sözüne, Mustafa Kemal “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini!” diyerek Namık Kemal’e adeta cevap vermiştir.


  2.Metin

  Terkib-i Bent (Ziya Paşa)

  1.

  a) Şiir bent olarak kaleme alınmıştır.8 beyit ve 1 vasıta beytinden oluşmuştur.
  b) Terkib-i bendin teması "Zamandan Şikayet"tir.
  c) Birimler zamandan şikayet teması etrafında bir araya getirilmiştir.

  Sayfa 43

  ç) Terkib-i Bent'teki birimler birbirine bir tema etrafında birleşerek bağlanmıştır.Son beyit ise vasıta beyitidir.Bu nedenle kafiye diğer beyitlerden faklı ve içindedir.

  2) Şiiri teması zamandan şikayettir.İmparatorluğun 19.yüzyıldaki buhranl dönemiyle parallellik göstermektedir.

  3)

  " kemal" ve "nakıs" sözcükleri arasında tezat sanatı vardır.

  Nakıs(eksik) insanların yarasaya kamil(olgun) insanların ışığa benzetilmesiyle teşbih sanatı kulllanılmıştır.

  Ziya Paşanın döneminin devlet ve siyaset ilişkilerinde ehil olmayan kişileirn yer almasına kendisini arka plan düşmesine ve özellikle Batıdaki müthiş gelişmelerle kendi toplumunun değerleri arasında sıkışığ kalmasına itirazı bu beyitlerdeki imajlarla dile getirilmiştir, şairin bu imgeleri kullanmasının sebebi budur.


  4. Kanun, hamiyet, sadık olmak, milliyet dönemin sosyal değerlerini yansıtan söz ve söz gruplarıdır.

  5) Şiirde aruz ölçüsü, kafiye ve redifler, aliterasyon ve asonanslar ahengi sağlamaktadır.
  yeni çıktı > redif

  "et" ler tam kafiyedir.

  6) Terkib-i Bentteki söyleyiş tarzı Tanzimat Dönemi'nin ikilemini ve çökmeye başlayan Osmanlı'nın bunalımlı havasını yansıtmaktadır.


  8.Etkinlik :

  İki Terkib-i Bent'te de sosyal hayattaki aksaklıklara bir tepki söz konusudur.
  İkisi de bentlerden oluşmuş ve vasıta beyiti ile bağlanmıştır.
  İkisi de dönemin zihniyetini yansıtır.
  İkisinde de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  İkisi de ahenklidir.Tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.

  Sayfa 44

  8) Ziya Paşanın terkibinde ve diğer Tanzimat şiirlerinde bazı değer yargılarının değişmesi gerektiği, sosyal hayattaki aksaklıklar, Batının ilericiliği, Osmanlının içinde bulunduğu durumlar işlenmiştir.




Sayfayı Paylaş