Yıldırım Yayınları Sayfa 27 Cevapları

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde Moderatör Gizem tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Gizem

  Moderatör Gizem Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  22 Eylül 2012
  Mesajlar:
  637
  Beğenileri:
  356
  Ödül Puanları:
  63

  SAYFA 27 - DEĞERLENDİRME
  1.) Doğru Yanlış Cevapları
  1.Y
  2.D
  3.D

  2.) Boşluk Doldurma
  1. 1860 - Şinasi - Agah Efendi - Tercüman-ı Ahval
  2. Batı
  3. Takvim-i vekayi, Ceride-i Havadis, özel
  4. Makale, roman, öykü, tiyatro, eleştiri, fıkra...

  3) Eşleştirme
  Takvim-i Vekayi > 1831
  Tercüman-ı Ahval > 1860
  Ceride-i Havadis > 1841
  Tasvir-i Efkar > 1862

  4) Çoktan Seçmeli Soru: C

  5) YENİLEŞME DÖNEMİ HAKKINDA (Alıntıdır)
  Yenileşme dönemi 17. yy ın sonundaki Karlofça (1699) antlaşması ile başlamıştır. Ancak 19 yy da hız kazanmıştır. Bu yüzden yenileşme dönemi 19 yüzyılı kapsamaktadır.

  19. yüzyılda siyasi alanda yapılan yenilikler:
  -Yönetim merkezi olan Babıali güçlendirildi
  -Divan örgütü kaldırılarak yerine bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu.
  -Yenilikler için askeri, adli ve idari meclisler oluşturuldu.
  -Valiler doğrudan merkezden atandı Köy ve mahalle için muhtarlıklar kuruldu.
  -Memurlara rütbe ve nişan verildi.
  -Devlet memurlukları dahiliye (iç işleri), ve hariciye (dış işleri) olarak ikiye ayrılıp maaş bağlandı.
  -İller merkeze bağlanmış ve “ayan”lık sistemine son verilmiştir.
  -İlk kez mahalle ve köylerde muhtarlıklar kurulmuştur.
  -Şeyhülislamın yetkileri sınırlandırılmıştır.
  -Askeri ve mali amaçlı olarak ilk nüfus sayımı yapıldı.
  -Polis teşkilatı ile posta teşkilatı kuruldu
  -Müsadere usûlü (devletin kişilerin mallarına el koyması) kaldırılıp özel mülkiyet güvenceye alındı.
  -Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete çıkarıldı.
  -Meclis-i ahkam-ı adliye (mahkeme) kuruldu.
  -Yeni meclisler komisyonlar kuruldu.
  -Ceza ve ticaretle ilgili yasalar çıkarıldı, yabancılarında katıldığı karma ticaret mahkemeleri kuruldu.
  -Padişahın yetkileri kısıtlandı yönetim yetkisi meclise verildi.
  -Ülke vilayetlere sancaklara kazalara köylere ayrıldı valiler kaymakamlar görevlendirildi.

  19. yüzyılda sosyal hayatta yapılan yenilikler
  -Posta telgraf teşkilatı kuruldu, haberleşmede gelişme sağlandı.
  -Ceket, pantolon ve fes giyme zorunluluğu getirildi.
  -Yeni yollar yapıldı, ilk demiryollarının yapımına başlandı.
  -Belediyeler kuruldu.
  -İlk nüfus sayımı yapıldı (askere gidecekleri belirlemek için)
  -Kıyafet değişikliği yapıldı, devlet memurlarına ceket gömlek fes giyme zorunluluğu getirildi.
  -Halk avrupai yaşama özenmeye başladı, evlerde yurtdışından mobilyalar ve ev eşyaları kullanılmaya başlandı, eğlence şekilleri değişti.

  19 yüzyılda askeri alanda yapılan yenilikler
  -Yeniçeri ocağı kaldırıldı.
  -Nizam-ı cedid kuruldu.
  -Ordunun eğitim şekli değişti.
  -Ordu beş ordu şeklinde teşkilatlandırıldı.
  -Askerlik süresi beş yıl olarak belirlendi.
  -Askere alma işi kura ile yapılmaya başlandı.

  19. yüzyılda eğitim alanında yapılan yenilikler
  -İlk eğitim bakanlığı kuruldu. (meclis-i maarif-i umumiye)
  -Rüştiyelerin (ortaokul) sayısı arttırıldı.
  -İlk kız rüştiyesi kuruldu.
  -Rüştiye üzerinde eğitim veren idadilerin ilki kuruldu.
  -Robert koleji, galatasaray sultanisi, duşşafaka adlarında ilk özel okullar açıldı.
  -Mektebi mülkiye (siyasal bilimler fakültesi) açıldı.
  -Darülfünun (üniversite) kuruldu.
  -Avrupaya öğrenci gönderilip, öğretmenler getirildi.
  Kütahya__1997 bunu beğendi.
 2. Kütahya__1997

  Kütahya__1997 Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2011
  Mesajlar:
  29
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  0
  diğer sayfalar varmı ??

Sayfayı Paylaş