Yunus Emre Şiirleri

Konu 'Alıntı Şiirler' bölümünde S. Moderatör Uğur tarafından paylaşıldı.

 1. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36

  [​IMG]

  KİME GÖNÜL VERİR İSEM
  Kime gönül verir isem, benim ile yar olmadı
  Halim bilip derdim sorup bana vefadar olmadı
  Haktan meğer takdir idi, Aşık oldu gönlüm sana
  Hiç kimseler bencileyin, aşka giriftar olmadı

  İbrahime Nemrud odunu, aşktır gülistan eden
  Aşktan nazar ericeğiz, gülzar oldu nar olmadı
  Aşkta kahırlar çok olur, Aşıklara gayret gerek
  Yunus aşık oldun ise, aşıklarda ar olmadı

  Giriftar : Tutkun olmak, tutulmak
  Gülistan,gülzar : Gül bahcesi
  Nar : Ateş
  Ar : Utanma


  --------------------------------------------------------------------------------

  AŞK VER BANA
  İlahi bir aşk ver bana, kandalığım bilmeyeyim
  Yavı kılayım ben beni, isteyiben bulmayayım
  Al gider benden benliği, doldur içime şenliği
  Diriliğimde öldür beni, varıp orda ölmeyeyim

  Bülbül olup öteyim, dost bahçesinde yatayım
  Gül oluben açılayım, ayruk dahi solmayayım
  Aşkdır derdin dermanı, aşk yoluna koydum canı
  Yunus Emre eydur bunu, bir dem aşksız olmayayım.

  Kanda : Nerede
  Yavı kılmak: Kaybetmek
  Ayruk : Artık, baska
  Eydur : Söylemek
  Dem : An,vakit


  --------------------------------------------------------------------------------

  AŞK
  işitin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk
  Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk
  Akilleri şaşırır deryalara düşürür
  Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk

  Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden ala değil
  Aşksız adem hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil


  --------------------------------------------------------------------------------

  SUFİYİM HALK iÇiNDE
  Sufiyim halk içinde, tesbih elimden gitmez
  Dilim marifet söyler gönlüm hiç kabul etmez
  Söylerim marifeti, saluslanırım katı
  Miskinliğe dönmeye gönlümden kibir gitmez

  Görenler elim öper, tac u hırkaya bakar
  Söyle sanırlar beni, zerrece günah etmez
  Dışımda ibadetim sohbetim hoş taatım
  İç pazara gelince bin yıllık ayyar etmez

  Dışım derviş içim boş, dilim tatlı sözüm hoş
  Amma ettiğim işi dinin değişen etmez
  Yunus eksikliğini Allah'ına arz eyle
  Onun keremi çoktur sen ettiğin o etmez

  Saluslanmak : Hilekarlık, düzenbazlık.


  --------------------------------------------------------------------------------

  DERVİŞLİK DEDİKLERİ
  Dervişlik dedikleri hırka ile tac degil
  Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil
  Durmuş marifet söyler, erene Yunus Emrem
  Yol eriyle yoldadır, yolsuza yoldaş değil


  --------------------------------------------------------------------------------

  HİC BİR KİŞİ BİLMEZ BİZİ
  Hiç bir kişi bilmez bizi, biz ne işin içindeyiz
  Ne hırsımız baydır bizim, ne nefsimiz içindeyiz
  Bir kimsenin devletine, ta'nediben biz gülmeyiz
  Ne munkiriz alimlere, ne tersanın Hacındayız
  Yunus eydur hey sultanım, özge şahım vardır benim
  Ko dünya altın gümüşün, ne bakır-u tacındayız

  Bay : Zengin
  Ta'netmek : Yermek, kınamak
  Özge : Başka
  Tersa: Hıristiyan
  Munkir : İnkar eden

 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  ERENLER YOLU
  Canım erenler yolu inceden ince imiş
  Süleymana yol kesen şol bir karınca imiş
  Eydürler idi bana aşık avare olur,
  Geldi başıma gördüm, ol söz yerince imiş

  Dört kitabın manisin okudum hasıl ettim
  Aşka gelicek gördüm, bir uzun hece imiş
  İki kişi söyleşir Yunus'u görsem diye
  Biri eydur ben gördüm bir AŞIK koca imiş


  --------------------------------------------------------------------------------

  AB-I HAYAT
  Ab-I hayatın çeşmesi aşıkların visalidir
  Sohbeti aşk ile eder, susamışları yakmaya
  Aşk mı derim ben ona Tanrının uçmağın seve
  Uçmak hod bir tuzaktır eblehler canın tutmağa

  Aşık olan miskin olur
  Hak yoluna teslim olur
  Her ne dersen boyun tutar
  Çare yok gönül yıkmaya

  Ab-ı hayat : **ümsüzlük suyu. Ledun ilmi, Hakka kavuşma.
  Visal : Kavuşma
  Uçmak : Cennet
  Hod : Kendi.
  Ebleh : Budala
  Miskin: Benliği terketmiş
  Boyun tutmak: Teslim olmak


  --------------------------------------------------------------------------------

  İŞİTİN EY YARENLER
  İşitin ey yarenler
  Aşk bir güneşe benzer
  Aşk olmayan gönül
  Misal-i taşa benzer

  Taş gönülde ne biter
  Dilinde agu tüter
  Nice yumusak söylese
  Sözü savaşa benzer

  Geç Yunus endişeden
  Gerekse bu bişeden
  Ere aşk gerek evvel
  Ondan dervişe benzer

  Yaren : Dost
  Agu : Zehir
  Bişe : Orman


  --------------------------------------------------------------------------------

  SENSİN KERİM
  Sensin kerim sensin rahim, Allah sana sundum elim
  Senden artuk yoktur emim, Allah sana sundum elim
  Ecel geldi vade erdi, Bu ömrüm kadehi doldu
  Kimdir ki içmeden kaldı, Allah sana sundum elim

  Gözlerim göğe süzüldü, canım göğüsten üzüldü
  Dilim tetiği bozuldu, Allah sana sundum elim
  Geldim salacam sarılır, Dört yana sela verilir
  El namazıma derilir, Allah sana sundum elim

  Cun cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar
  Hep koyubeni kaçtılar, Allah sana sundum elim
  Yunus tap uzattın sözü, Allah'ına tutgil yüzü
  Didardan ayırma bizi, Allah sana sundum elim

  Emim : İlacım
  Salaca: Tabut taşıyan tahta
  Sela : **üm haberinin duyurulması
  Şeşmek: Çıkarmak
  Tap : Yeter, kafi
  Didar : Allahın cemali, yüzü
 3. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  ÇAĞIRAYIM MEVLAM SENİ
  Dağlar ile taşlar ile çağırayım mevlam seni
  Seherlerde kuşlar ile çağırayım mevlam seni
  Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile
  Abdal olup ya hu diye çağırayım mevlam seni

  Gökyüzünde İSA ile Tur dağında MUSA ile
  Elindeki asa ile çağırayım mevlam seni
  Derdi okus EYYÜP ile, gözü yaşlı YAKUP ile
  Ol MUHAMMED mahbub ile çağırayım mevlam seni

  Hamd u şükrullah ile, vasf-ı kulhuvallah ile
  Daim zikrullah ile çağırayım mevlam seni
  Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile
  Hakkı seven kullar ile çağırayım mevlam seni

  Mahi : Balık
  Ahu : Ceylan
  Abdal : Derviş
  ya hu : Allah
  Okus : Çok
  Mahbub: Sevgili


  --------------------------------------------------------------------------------

  DERTLİ DOLAP
  Dolap niçin inilersin, Derdim vardır inilerim
  Ben Mevlaya Aşık oldum, Onun için inilerim
  Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap
  Böyle emreyledi CALAP, Derdim vardır inilerim

  Beni bir dağda buldular, Kolum kanadım kırdılar
  Dolaba layık gördüler, derdim vardır inilerim
  Ben bir dağın ağacıyım, Ne tatlıyım ne Acıyım
  Ben Mevlaya duacıyım, Derdim vardır inilerim

  Şol dülgerler beni yondu, her azam yerine kondu
  Bu iniltim Haktan geldi, Derdim vardır inilerim
  Yunus burda gelen gülmez, Kişi muradına ermez
  Bu fanide kimse kalmaz, Derdim vardır inilerim.

  CALAP : Allah


  --------------------------------------------------------------------------------

  LA ŞERiKE OKURSUN
  La şerike okursun, sonra şerik katarsın
  Bire iki demegil, fitne kimden tutarsın
  Cun KURAN gökten indi, Onu Allah buyurdu
  Ondan haber ver bana, ha kitaptan ötersin

  İlim okumaktan gerek kendözünü bilmektir
  Kendözünü bilmezsen bir hayvandan betersin
  Kılarsın riya namaz, günahın çok hayrın az
  Dinle neye varır söz, Cehennemde bitersin

  Halka fetva verirsin, Ne için sen tutmazsın
  İhlas ile gelirsen bizden nesne utarsın
  Sen fakihsin ben fakir, sana hiç tan'umuz yok
  İlmin var amelin yok, günahlara batarsın

  Utarsın : Kazanırsın
  Tan : Kınama


  --------------------------------------------------------------------------------

  CANIM KURBAN OLSUN
  Canım kurban olsun senin yoluna
  Adı güzel kendi güzel Muhammed
  Şefaat eyle bu kemter kuluna
  Adı güzel kendi güzel Muhammed

  Mu'min olanların çoktur cefası
  Ahirette olur zevk u sefası
  Onsekiz bir alemin Mustafa'sı
  Adı güzel kendi güzel Muhammed

  Yedi gökleri seyran eyleyen
  Kürsi'nin üstünde cevlan eyleyen
  Mi'racda ümmetini dileyen
  Adı güzel kendi güzel Muhammed

  Dört caryar anun gökçek yaridur
  Anı seven günahlardan beridur
  On sekiz bin alemin sultanıdur
  Adı güzel kendi güzel Muhammed

  Aşık Yunus nider dünyayı sensiz
  Sen hak Peygambersin şeksiz şüphesiz
  Sana uymayanlar gider imansız
  Adı güzel kendi güzel Muhammed

  Kemter : Değersiz
  Cevlan : Dolaşma
  Şek : Şüphe
  Şefaat : Bağışlanmasını dileme

 4. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  CANLAR CANINI BULDUM
  Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
  Assı ziyandan geçtim dükkanım yağma olsun
  Ben benliğimden geçtim gözüm hicabın açtım
  Dost vaslına eriştim gumanım yağma olsun

  Benden benliğim gitti hep mülkümü dost yuttu
  La-mekana kavm oldum mekanım yağma olsun
  Taalluktan üzüştüm ol dosttan yana uçtum
  Aşk divanına düştüm divanım yağma olsun

  İkilikten usandım birlik hanına kandım
  Derd-i şarabın içtim dermanım yağma olsun
  Varlık cun sefer kıldı dost andan bize geldi
  Viran gönül nur doldu cihanım yağma olsun

  Geçtim bitmez sağınçtan usandim yaz u kıştan
  Bostanlar başın buldum bostanım yağma olsun
  Yunus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
  Ballar balını buldum kovanım yağma olsun

  Assı : Kar, kazanç
  Hicab : Perde, örtü, utanç
  Vasl : Kavuşma
  Guman : Şüphe
  La-mekan : Mekansız
  Kavm : Kavim, yaşanılan yer, topluluk
  Taalluk : Alaka, ilgi
  Üzüşmek : Kesilmek, koparılmak
  Sağınç : Emel, istek


  --------------------------------------------------------------------------------

  DERVİŞLİK DER Kİ BANA
  Dervişlik der ki bana sen derviş olamazsın
  Gel ne diyeyim sana sen derviş olamazsın
  Derviş bağrı taş gerek gözü dolu yaş gerek
  Koyundan yavaş gerek sen derviş olamazsın

  Döğene elsiz gerek söğene dilsiz gerek
  Derviş gönülsüz gerek sen derviş olamazsın
  Dilin ile şakırsın çok maniler dokursun
  Vara yoğa kakırsın sen derviş olamazsın

  Kakımak varmışsa ger Muhammed de kakırdı
  Bu kakımak sende var sen derviş olamazsın
  Doğruya varmayınca Murşide ermeyince
  Hak nasib etmeyince sen derviş olamazsın

  Derviş Yunus gel imdi ummanlara dal imdi
  Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın

  Kakımak : Kızmak, öfkelenmek
  Umman : Büyük deniz, okyanus


  --------------------------------------------------------------------------------

  TAŞTIN YİNE DELİ GÖNÜL
  Taştın yine **** gönül sular gibi çağlar mısın
  Aktın yine kanlı yaşım yollarımı bağlar mısın
  Nidem elim ermez yare bulunmaz derdime çare
  Oldum ilimden avare beni bunda eğler misin

  Yavı kıldım ben yoldası onulmaz bağrımın başı
  Gözlerimin kanlı yaşı ırmak olup çağlar mısın
  Ben toprak oldum yoluna sen aşırı gözetirsin
  Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın

  Harami gibi yoluma arkuri inen karlı dağ
  Ben yarimden ayrı düştüm sen yolumu bağlar mısın
  Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut
  Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın

  Esridi Yunusun canı yoldayım illerim kanı
  Yunus düşte gördü seni sayru mısın sağlar mısın

  Yavı kılmak : Kaybetmek
  Yaşın yaşın : Gözyaşları döke döke
  Sayru, sayrı : Hasta


  --------------------------------------------------------------------------------

  ŞÖYLE GARiP BENCiLEYiN
  Acep şu yerde varmola şöyle garip bencileyin
  Bağrı baslı gözü yaşlı şöyle garip bencileyin
  Gezerim rum ile şamı, yukarı illeri kamu
  Çok istedim bulamadım, şöyle garip bencileyin

  Söyler dilim ağlar gözüm, gariplere göynür özüm
  Meğerki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyin
  Nice bu dert ile yanam, ecel ere bir gün ölem
  Meğer ki sinim de bulam, şöyle garip bencileyin

  Bir garip olmuş diyeler, üç günden sonra duyalar
  Soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin
  Hey Emrem Yunus biçare, bulunmaz derdine çare
  Var imdi gez şardan şare, şöyle garip bencileyin

  Bencileyin : Benim gibi
  Bağrı başlı : Gönlü yaralı
  Göynümek : İçten yanmak
  Sin : Mezar
  Şar : Şehir
 5. Jettmen

  Jettmen Üye

  Katılım:
  15 Ağustos 2009
  Mesajlar:
  561
  Beğenileri:
  224
  Ödül Puanları:
  0
  İşte Yunus'un o şiiri!

  Sözün bilen kişinin,yüzünü ak ede bir söz
  Sözün pişirip diyenin işini sağ ede bir söz
  Söz ola kese savaşı,söz ola kestire başı
  Söz ola ağulu aşı,yağ ile bal ede bir söz
  Kişi bile söz demini,demeye sözün kemini
  Bu cihan cehennemini,sekiz cennet ede bir söz
  Yunus imdi söz yatından,söyle sözü gayetinden
  Pek sakın o şah katından,seni ırak ede bir söz
 6. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  Sağolun arkadaşlar..
 7. fatma 464

  fatma 464 Üye

  Katılım:
  6 Aralık 2011
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok güzel
 8. fatma 464

  fatma 464 Üye

  Katılım:
  6 Aralık 2011
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bunlara hayran kaldım keşke ölmeseydi
 9. fatma 464

  fatma 464 Üye

  Katılım:
  6 Aralık 2011
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok iyi adamdı çok ünlü onu daha anıyoruz:330::330::D:);):confused::confused::shy::shy::329::ninja::gap:

Sayfayı Paylaş