Zambak 112, 113, 114, 115, 116 cevapları

Konu 'Dil ve Anlatım 10. Sınıf' bölümünde sementa.38 tarafından paylaşıldı.

 1. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri

  2010-2011 Yılı 10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Zambak Cevapları 112, 113, 114, 115, 116

  Sayfa 112
  8. etkinlik
  Aşağıdaki cevaplara uygun soru zamirleri yazınız. Bunların ifadeye kazandırdıklarını açıkla*yınız.

  CEVAP:
  A : Kime ne almışlar?
  B : Bana elbise almışlar.

  A : Ankara’ya nereden taşınmışlar?
  B : Ankara’ya Kars’tan taşınmışlar.

  A : Müdür Bey kimi arıyor?
  B : Müdür Bey Ceren’i arıyor.

  A : Kim derslerine çalışmıyor?
  B : Kardeşim derslerine çalışmıyor.

  9. etkinlik
  Aşağıdaki metinlerde ismin yerini kesinlik kazandırmadan tutan sözcüklerin altını çiziniz.

  CEVAP:
  Başkası söyleseydi inanmazdım. Ama sen söylediğin için inanıyorum. Başkaları ne düşünürse düşünsün, benim sana güvenim fazladır. Sana sonuna kadar güveneceğim. Ancak birbirine güvenen insanlar yaşatırlar sevgiyi. İnsanların söylediklerinin hepsi bir yana, sen bir yana...

  Hepsinden Beter
  Kimi insan derbeder. Kimisi dul, kimisi öksüzdür.
  Ömrünü heba edip gider, Alın yazısı kahreder.
  Kimisi maişet derdine düşmüş. Aklından zoru var kiminin
  Rahattan bihaber. Merhamet ister.
  Olmayacak işler peşinde. Ben sevda çekerim,
  Kimisi taban teper. Hepsinden beter.

  Cahit Sıtkı TARANCI

  Bu sözcüklerin türünü söyleyiniz.
  CEVAP:Belgisiz zamir.

  SAYFA 113
  10. etkinlik
  Aşağıdaki tabloyu “Mihriban” şiirinden hareketle “sözcüklerin şiirdeki duygu değerini” dü*şünerek doldurunuz.

  CEVAP:
  Deli gönül : Akıllıca ve mantıklı davranmamak, duyguların peşinden gitmek
  Kalem elden düşüyor : Artık yazmamak
  Saçlarına gönlümü bağlamışlar : Saçlarına âşık olmak
  Aklım şaşıyor : Şaşırmak; inanmak istememek
  Lambada titreyen alev üşüyor : Lambanın sönmesi, karanlık olması
  Aşk kâğıda yazılmıyor : Aşkın tarifini yapamamak
  Düşürür dile : Hep, devamlı anlatmak
  Aşk deyince ötesini arama : Aşktan başka hiçbir şey düşünmemek
  Aşka hudut çizilmiyor : Aşkın sınırsız olması
  Kar koysan köz olur aşkın külüne : Aşkın yakıcılığına hiçbir şeyin dayanamaması
  Kara bahtım tahammülüne : Kötü talihe sabır göstermek

  11. etkinlik
  Aşağıdaki tabloyu inceleyerek cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

  CEVAP:


  SAYFA 114
  12. etkinlik
  Aşağıdaki tabloyu inceleyerek cümleleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
  Not ve düzeltme: !!!
  Aşağıdaki tablo kitapta yanlış olarak verilmiştir. Düzeltir, özür dileriz.


  Aynı sözcüğün nasıl hem zamir hem sıfat hem de zarf olduğunu örneklerle açıklayınız.

  CEVAP:
  Zamir, ismin yerini tutar; sıfat, ismi niteler veya belirttir; zarf ise genellikle yargıları belirtir. Örneğin;
  Ø “Az önce biri seni sordu.” cümlesinde “bir” sözcüğü, “çocuk” isminin yerini tutarak belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır.
  Ø “Az önce bir çocuk seni sordu.” cümlesinde “bir” sözcüğü, “çocuk” ismini belirterek belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır.
  Ø “Az önce çocuk bana bir baktı ki sorma.” cümlesinde ise “bir” sözcüğü, “baktı” fiilini belirterek durum zarfı görevinde kullanılmıştır.

  13. etkinlik
  Okuduğunuz metinlerden hareketle coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş me*tinlerde cümlelerin ne gibi özellikler taşıdığını,

  CEVAP:
  Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerde cümlelerde;
  Ø Duygu, çağrışım ve imge değeri bakımından çeşitli duyguları barındıracak ve çağrıştıracak kelime ve imgeler kullanılır.
  Ø Ahenk öğeleri bakımından, genellikle şiir olduğu için ahenk özellikleri (redif, kafiye) kullanılır; şiir değilse bile şiirsel özellikler taşıyan ahenk yüklü sözcükler tercih edilir.
  Ø Dil ve yapı özellikleri bakımından, kurallı cümlelerin yanı sıra devrik cümleler, eksiltili cümleler ve kısa cümleler de kullanılır. Yüklemler daha çok mecazi anlamda kullanılır.
  Ø Sanat özellikleri bakımından; abartma, benzetme, istiare, kişileştirme, tekrir, hüsnü talil,… gibi söz sanatları yoğun bir şekilde kullanılır.
  Ø Tema bakımından, her türlü duyguyu dile getirir.
  Bu metinlerde dilin hangi işlevlerinden yararlanıldığını tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

  CEVAP:Bu metinlerde genellikle dilin heyecanı dile getirme ve sanatsal işlevlerinden yararlanılır.

  SAYFA 115
  14. etkinlik
  Metindeki zamirlerin altını çiziniz. (kalın olarak yazılan kelimeleri altı çizili olarak kabul edin)

  Şoför
  Bizde bankacılık gibi şoförlük de on iki senelik yeni mesleklerden sayılır. O zamanlarda bütün ço*cuklar gibi onlar da haşarı, atak ve gösterişçi idiler. Onların birçoğu şimdi yaşını başını almış, akıllı us*lu, pişkin adamlardır. Ben kendi hesabıma uzun yollarda Anadolu şoförlerini daima uyanık, becerikli, uysal ve cana yakın gördüm.
  Birçoğunun büyük bir zaafı var: yarışa dayanamıyorlar. Yolda birkaçının kendilerini geçmesine tahammül edemiyorlar. Onların en akıllı uslusu, birisinin tozu dumana katarak kendisini geçtiğini gördü mü ifrite dönüyor.
  Evet, bu onların en büyük zaafıdır. Fakat dediğim gibi bu zaaf, hangimizde yok. Hangimiz, kendi yolumuzda bir meslektaş tarafından geçildiğimizi görüyor da kudurmuyoruz?

  Reşat Nuri GÜNTEKİN

  Zamirlerin türlerini belirleyiniz.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Cevap :
  Kişi zamirleri : Bizde, Onlar, Onların, Ben
  Dönüşlülük zamirleri : Kendi, Kendilerini, Kendisi
  Belgisiz zamirler : Birçoğu, Birçoğunun, Birkaçının, Birisinin
  Soru zamirleri : Hangimizde, Hangimiz
  İşaret zamirleri : Bu  Bu zamirleri yapı bakımından inceleyiniz.

  Herhangi bir yapım eki almamış zamirleri belirtiniz. Bu tür zamirlere yapı bakımından ne isim verildiğini belirtiniz.

  Herhangi bir yapım eki almış zamirleri belirtiniz. Bu tür zamirlere yapı bakımından ne isim verildiğini tartışınız. Sonuçlan açıklayınız.

  Başka bir sözcükle birleşmiş zamirleri belirtiniz. Bu tür zamirlere yapı bakımından ne isim verildiğini tartışınız. Sonuçlan sözlü olarak ifade ediniz.

  Zamirleri yapılarına göre sınıflandırınız ve bu zamirlerin özelliklerini açıklayınız.

  CEVAP :
  Basit Zamirler : Herhangi bir yapım eki almamış zamirlerdir.
  Bizde,Onlar,Onların,Ben,Kendi,Kendilerini,Kendisini,Birisinin,Hangimizde,Hangimiz,Bu

  Türemiş Zamirler : Herhangi bir yapım eki almış olan zamirlerdir.
  Parçada yok.

  Birleşik Zamirler : Başka bir sözcükle birleşmiş zamirlerdir.
  Birçoğu,Birçoğunun,Birkaçının

  Ölçme ve Değerlendirme
  A. Aşağıdaki özellikleri doğru-yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz.
  (D) Şahıs zamirleri, kişilerin yerlerini tutan sözcüklerdir.
  (Y) Belgisiz zamirler, varlıkların, kavramların yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.
  (Y) İşaret zamirleri, yerlerini tuttukları varlıkları açıkça değil de şöyle böyle belli eden zamirlerdir.
  (D) Soru zamirleri, soru anlamı veren ve cevapları isim ya da zamir olan kelimelerdir.
  (D) İlgi zamiri, hatırlanan varlığın kiminle ilgisi bulunduğunu bildiren ek hâlindeki zamirdir.


  B. Aşağıdaki kavram haritasını doldurunuz.

  LİRİK ANLATIMDA KULLANILAN ÖGELER

  DUYGU
  HEYECAN
  DİNİ DUYARLILIK
  MUTLULUK
  YÜCELTME

  C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


  1. Aşağıdakilerden hangisi "lirik" anlatımda kullanılan öğelerden değildir?
  A)Heyecan B)Mutluluk C)Dinî duyarlılık D)Yüceltme E)Öğretme
  2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde coşku ve heyecana bağlı anlatımdan yararlanılmamıştır?
  A) Bana bir gurbet adı gönder
  Bir de anımsamak için sevdiklerimi
  B) İnsanın kötüsü iyilikten bilmez
  Kursaksıza öğüt versen de almaz.
  C) Bütün sevgileri atıp içimden
  Varlığımı yalnız ona verdim ben.
  D) Yüreğinde deli taylar eşinen
  Bir baş görsem sen gelirsin aklıma
  E) Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor.
  Ve bir göğüs, nefes almak için; rüzgâr bekliyor.


  3. Bugün anladım ki neşeli olduğum zamanların hemen ardından, tarifsiz kederlere düşebiliyorum. Karadeniz'de gemilerim batmış gibi düşünüp durduğum, karamsarlığa battığım sırada kalbime gelen bir sevinç dalgası beni bu fırtınalı havadan sütliman kıyılara çekebiliyor. Çevremdekiler beni anlatırken hep bu yönüme vurgu yapıyorlar. Ne kadar da dalgalı bir ruhum varmış! Korkuyorum, bir gün başkasına zarar vermekten...
  Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Coşku ve heyecana bağlı anlatım özellikleri vardır.
  B) Farklı türden zamirler kullanılmıştır.
  C) Yazar, kişisel duygularını dile getirmiştir.
  D) Yazar, toplumsal bir eleştiri yapmaktadır.
  E) Yazar, bir iç hesaplaşma içindedir.

  4.Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatımdakullanılmaz?
  A) Mecaz anlamlı sözcükler
  B) Öznel ifadeler
  C) Zıt anlamlı sözcükler
  D) Doğrudan bilgi aktaran ifadeler
  E) Soyut anlamlı sözcükler


  5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişi adılı kullanılmıştır?
  A) Sen yalnız türkünü söylemeye bak
  B) Akşam oldu diye yakma lambayı
  C) Bırakacaksan şu nefreti bırak
  D) Böyle gölge severim manzarayı
  E) Karanlıktan çıkan ses daha berrak


  6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işaret adılı (zamiri) kullanılmamıştır?
  A) Kar, yolları kapatınca buralara dışarıdan hiç yiyecek gelmez.
  B) Dün sabah onları pikniğe giderken almışlar.
  C) Onları akşama kadar rafa güzelce yerleştirin.
  D) Ben bunun böyle olacağını biliyordum zaten.
  E) Olanları panik yapmadan bir bir anlat.  7. "Şahıs zamirleri, isim tamlamalarında tamlayan görevinde bulunabilir."
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun kullanım vardır?
  A) Demedim mi bu hasret bitirir seni.
  B) Ay dolanır gider yalnız kalırız biz de.
  C) Her gün yeni baştan dağılır, ufalanırsın.
  D) Senin hangi çiçeğini sakladı bahar?
  A) Demedim mi yüreğim sevme onu, diye.


  8. I. Seversin bu dünyayı doludizgin sen.
  II. Buradan ayrılmak istemez kimse.
  III. Ama o senden ayrılacak bir gün.
  IV. Yani sen, ben bu dünyayı seviyoruz diye
  V Bu dünyanın da bizi sevmesi şart mı?
  Yukarıdaki numaralı dizelerin hangisinde hem işaret zamiri hem belgisiz zamir kullanılmıştır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
  ceren20 bunu beğendi.
 2. [†‡†..éda..†‡†]

  [†‡†..éda..†‡†] Üye

  Katılım:
  5 Ekim 2010
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  35
  Ödül Puanları:
  0
  yaaa bu soruların cevapları nerde? :(
  blue.cansu bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş