#3 Mesajı İçin Kalıcı Bağlantı

Konu: Dünya ahiretin tarlasıdır, sözünü açıklar mısınız?